Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.freedomhouse.org/images/home_rev/01_nav_logo.jpg">Fridom Haus ukazuje na slabost demokratskih institucija i prakse u Srbiji i Crnoj Gori - 2004-05-25


Nekoliko vrlo uoèljivih dogaðaja i procesa tokom 2003. godine ukazuju na kontinuiranu slabost demokratskih institucija u Srbiji, ocjenjuje se u redovnom godišnjem izvještaju o situaciji u državama u Tranziciji – amerièke nevladine organizacije Fridom Haus.

Organizacija sa sjedištem u Vašingtonu posebno, u tom kontekstu, naglašava prošlogoidišnje ubistvo premijera Zorana Ðinðiæa, restrikcije slobode govora i štampe tokom policijske akcije nakon što je predsjednik vlade ubijen i veliki rast popularnosti Srpske radikalne stranke - Miloševiæevih saveznika u bivšem režimu - na decembarskim parlamentarnim izborima.

Veliki porast popularnosti Radikala – ukazao je kako domaæim, tako i stranim posmatraèima da je u Srbiji ostalo mnogo posla na izgradnji i konsolodaciji institucija i demokratske prakse, istièe se u izvještaju organizacije Fridom Haus.

Ustavna povelja, usvojena kao najviši zaikonski akt državne zajednice Srbije i Crne Gore, sadrži dosta slabosti koje onemoguæavaju slobodan protok robe, ljudi i kapitala – što je, kako ocjenjuje Fridom Haus – bio jedan od najvažnijih razloga za transformaciju bivše SRJ u novu uniju Srbije i Crne Gore. Navedeno je da pravne slabosti ustavne povelje onemoguæavaju kvalitetnu vladavinu i efikasno odluèivanje na nivou zajednice. U Crnoj Gori su, 2003. godinu obilježile neprestane optužbe za zloupotrebu položaja koje su upuæivane na adrese najviših državnih funkcionera. Posebno se naglašava takozvana afera «Seks-trafikinga Moldavske državljanke» koja je izazvala zabrinutost za status reformskog procesa u Crnoj Gori.

Izborni proces i u Srbiji i u Crnoj Gori dobio je solidnu ocjenu Fridom Hausa. Neophodno je kako se navodi – popraviti zakone koji omoguæavaju partijsku kontrolu poslanièkih mandata i smanjiti uticaj organizovanih kriminalnih grupa na politièke strukture. Vlade Srbije i Crne Gore pozvane su istovremeno da omoguæe veæu slobodu djelovanja nevladinom sektoru i medijima. Ocjenjeno da su aktivnosti civilnog sektora u Srbiji bile izraženije, ali da je crnogorski zakon o nevladinim organizacijama pružio bolja rešenja za uticaj NVO u društveno-politièkom životu.

2003. godina, navedeno je u izvještaju – nije bila bez svijetlih momenata. Navodi se odluka Savjeta ministara o ukidanju viza za državljane više od 40 zemalja i znaèajan napredak u bilateralnim odnosima Beograda i Zagreba.

Na Kosovu, uprkos poèetku dijaloga Prištine i Beograda prepreke stvarnom dijalogu koji bi mogao da dovede do razgovora i o konaènom statusu pokrajine i dalje nisu uklonjnjene.

Parametri koji ukazuju na slabosti instituicija sistema, korupciju i izborni proces na Kosovu , prema ocjeni Fridom hausa, veæi o odnosu na Srbiju i Crnu Goru.

XS
SM
MD
LG