Linkovi

<img align=left border=1 width=80 hspace=8 src=" http://solo19.abac.com/snowfields/Graphics/smallvirus.jpg">Amerièki nauènici uporeðuju sliènosti bioloških i raèunarskih virusa - 2004-05-25


Prehlaðen èovjek kiše i tako u vazduh dospiju virusi gripa. Ljudi koji se naðu u prostoriji, takoðe dobiju grip koji šire dalje – na poslu, u kupovini... Sve više ljudi obolijeva od gripa i bolest, ukoliko se ne sprijeèi njeno širenje – ubrzo dobije razmjere epidemije.

I komjuterski virusi se mogu širiti na slièan naèin.

Ponekad nevjerovatne sliènosti stvarnih virusa i njihovih binarnih analogija – zainteresovale su i nauènike Nacionalne Fondacije za Nauku, koja je prouèavala razlike meðu biološkim i kompjuterskim virusima. Biplab Sikdar, profesor na Politehnièkom Institutu “Rensselaer” vjeruje da se širenje internet virusa može zaustaviti ukoliko se uoèe specifiènosti širenja virusa gripa meðu ljudima.

Nauènici su odavno svjesni da epidemije mogu da imaju pravilne i predodreðene pravce širenja. U sluèajevima zaraznih bolesti sa vrlo kratkim periodom inkubacije, broj inficiranih osoba je obiæèno mali prije nego što se zaraza proširi i dobije karakter epidemije. Epidemija potom dostigne svoj vrhunac, i onda postepeno slabi. Ta postepenost je sporija, za razliku od rapidnog širenja zaraze.

Profesor Biplap Sikdar kaže da je ta karakteristika uoèljiva i kada se analizira širenje kompjuterskih virusa. On kaže da je, stoga, moguæe sprijeèiti napade raèunarskim virusima u ranoj fazi – i tako ogranièiti njihovo širenje. Hardverski ruteri, koji imaju ulogu “internet saobraæajne policije”, mogu da budu programirani tako da prepoznaju znake sajber-napada. isto tako, ruteri mogu da budu programirani i da jednostavno izoluju virus.

Profesor Sikdar kaže da solucija koju predlaže može zaštiti i raèunare koji nemaju najsavremeniji anti-virus siftver – tradicionalni mehanizam za zaštitu pojedinaènih ili umreženih raèunara.

Petogodišnji projekat Nacionalne Fondacije za Nauku, vrijedan 402.682 dolara – nagraðuje mlade istraživaèe koji analiziraju veze bioloških i internet virusa. Profesor Sikdar analizira i kapacitet bežiènih raèunarskih mreža, uporeðujuæi relativno male kvarove na ruterima sa posledièno povezanim ogromnim problemima u mrežnom sistemu.

Stiv Triling, direktor istraživanja u kompaniji koja se bavi bezbjednošæu raèunarskih sistema “Symantec Corp.” – kaže da Sikdarovo istraživanje prati trend inernet bezbjednosti: identifikaciju novi prijetnji umjesto korištenja baze podataka sa veæ poznatim prijetnjama.

Neki kompjuterski virusi, poput ovogodišnjeg “Sašera” i prošlogodišnjeg “Slemera” šire se nevjerovatnom brzinom jer ne traže od korisnika da otvore pridruženi fajl (ataèment) u elektronskoj pošti. Dok kompanije koje proizvode anti-virus softver reaguju i omoguæe korisnicima zaštitu – bude veæ kasno.

Stiv Triling, stoga kaže – da je istraživanje koje vodi profesor Sikdar važno, jer je “stvaranje proaktivnih mehanizama komjuterske zaštite fundamentalna potreba ovog trenutka”.

XS
SM
MD
LG