Linkovi

Èen Šuej-bian položio  zakletvu - 2004-05-24


Ponovo izabrani predsednik Tajvana, Èen Šuej-bian položio je zakletvu za naredni èetvorogodišnji predsednièki mandat. Èen, koji je prvi put izabran za predsednika 2000., na martovskim izborima je neznatnom veæinom glasova pobedio suparnika Liena Èana. Tajvanski Vrhovni sud još uvek razmatra žalbu kojom se traži prebrojavanje glasova. Èen je obeæao da æe, u skladu sa demokratskim sistemom zemlje, priznati odluku suda. U svom inauguralnom govoru, Èen Šuej-bian je rekao da iskustvo Tajvana ukazuje da -- kako se izrazio -- “demokratija ne stiže preko noæi, niti predstavlja utopijsku ideju...Napredak demokratije ostvaruje se postepeno, korak po korak, uz postojano ulaganje napora.” Predsednik Èen je u svom govoru takoðe istakao potrebu pomirenja meðu samim Tajvancima kao i pomirenje sa narodom u Kini. “Jedinstvo Tajvana, stabilizacija odnosa sa Kinom, socijalni mir i oživljavanje privrede” -- kako je rekao Èen -- “glavni su zadaci njegove vlade i odražavaju nade naroda Tajvana”.

Po reèima portparola amerièkog Državnog sekretarijata, Rièarda Bauèera, Sjedinjene Države “posebno pozdravljaju konstruktivnu poruku tajvanskog predsednika:

“Cenimo njegovo obeæanje da se ustavne promene neæe doticati pitanja suvereniteta, teritorije ili naziva zemlje. Apelujemo na obe strane, Tajvan i Narodnu Republiku Kinu, da iskoriste ovu priliku za otvaranje dijaloga u cilju mirnog prevazilaženja meðusobnih nesuglasica”. Bauèer je takoðe istakao da su Sjedinjene Države èvrsto predane takozvanoj politici “jedinstvene Kine”, kao i svojim obavezama iz Zakona o odnosima sa Tajvanom. Taj zakon, usvojen 1979., omoguæuje amerièku pomoæ Tajvanu u razvijanju odbrane protiv opasnosti od Kine. Amerika se protivi promeni statusa kvo, kako od strane Tajvana, tako i Kine. Kako je to rekao predstavnik Stejt dipartmenta Rièard Bauèer, “nesuglasice izmeðu Kine i Tajvana su pitanja koja ljudi s obe strane tajvanskog moreuza, treba da rešavaju na miran naèin.”

XS
SM
MD
LG