Linkovi

Nova moguænost za distribuciju nezavisnih filmova - 2004-05-23


Visoki troškovi filmske proizvodnje i prezasiæenost publike uslovljavaju relativno brz povraæaj investicije u film što, za uzvrat, pred producente i distributere postavlja uslov da nove naslove u što kraæem roku predstave publici, kako bi povratili svoj deo investicije. Iz tog razloga veliki studiji, zajedno sa velikim distributerskim kuæama, u bukvalnom smislu zatrpavaju svetsko tržište bioskopskim i video kopijama filmova…

Šta meðutim sa malim i nezavisnim producentima, koji iza sebe nemaju moæne distributerske mašine? Kada, najèešæe o svom trošku, završe film pred njima stoje dve moguænosti – da se povežu sa nekom od manjih distributerskih kuæa koja æe im uzeti najveæi deo eventualne zarade ili da sami probaju da distribuiraju svoj proizvod. To je, do pre desetak godina, bio skoro nemoguæ poduhvat.

Sa pojavom Interneta nezavisnim producentima otvoren je veoma važan komunikacioni kanal, a od nedavno pred njima je još jedna moguænost: kompanija Kastom Fliks koja, po startnoj ceni od 50 dolara, nudi objedinjen proces duplikacije izvornog materijala, pakovanja, skaldištenja i prodaje. Autori treba samo da im dostave kompletirani projekat, bilo na DVD-u ili na video kaseti kao i dizajn kutije, a kompanija Kastom Fliks obavlja sve ostalo…

Pored web stranice koju dobijete, vaš projekat biæe prisutan i na sajtu Amazon.com koji je, bez sumnje, najveæi Internet prodajni centar za filmove i knjige…

Jedan uspešan primer ovakvog plasmana je i film «Preokret», autora Džimija Petjule. Taj autobiografski film koštao je Petjulu 400 hiljada dolara. Od kako je film dostavio Kastom Fliksu povratio je celokupnu investiciju i zaradio je još 250 hiljada dolara. DVD njegovog filma prodaje se po ceni od 30 dolara, a Petjula tvrdi da svakog meseca zaraðuje novih 15-18 hiljada dolara.

Ako sluèajno imate u ormanu neki svoj film koji bi na ovaj naèin mogao da uðe u distribuciju, posetite web adresu www.CustomFlix.com - možda i vama uspe.

XS
SM
MD
LG