Linkovi

Stanje ljudskih prava u Avganistanu - 2004-05-23


Od pada brutalnog talibanskog režima, u Avganistanu je zabeležen znaèajan napredak u uspostavljanju demokratske vlasti i institucija. SAD podržavaju Avganistan u nastojanjima da postane zemlja u kojoj se poštuju ljudska prava, u kojoj funkcionišu demokratske institucije i nezavisno sudstvo i u kojoj se održavaju slobodni i pošteni izbori u skladu sa novim Ustavom. Prema reèima predsednika Džordža Buša: "Narod Avganistana je ceo svet daleko od noæne more Talibana."

“Stanovnici Avganistana usvojili su novi Ustav koji garantuje slobodne izbore i ravnopravno uèešæe žena. Nova avganistanska vojska postaje najvažnija snaga stabilnosti u toj zemlji. Otvaraju se radna mesta i zdravstvene ustanove, a deca u Avganistanu ponovo idu u školu.”

Medjutim, prema izveštaju Državnog sekretarijata pod naslovom "Podrška ljudskim pravima i demokratiji", i dalje postoje problemi kao što su neki oblici torture, produžavanje pritvora pre poèetka suðenja i loši uslovi u zatvorima. Uprkos tome, od pada talibanskog režima, u Avganistan se vratilo skoro tri miliona izbeglica i mnogi smatraju da je to znak poverenja i nade u bolju buduænost. SAD i druge zemlje nastaviæe da pomažu Vladi u Avganistanu da uspostavi institucije nacionalne bezbednosti i reformiše pravosudni sistem. One æe nastaviti da podržavaju nezavisne medije i avganistansku nezavisnu Komisiju za ljudska prava, promovišu prava žena i bore se protiv šverca droge. Prema reèima predsednika Buša, saveznici Sjedinjenih Država i prijatelji Avganistana u toj zemlji rade zajedno.

“Napredak je postignut zahvaljujuæi hrabrim Avganistanacima i naporima mnogih zemalja. NATO, u èijem su sastavu trupe iz Kanade, Francuske, Nemaèke i drugih zemalja, predvodi nastojanja da se osigura bezbednost. Japan i Saudijska Arabija pomogle su da se završi auto-put od Kabula do Kandahara, koji æe doprineti razvoju trgovine i ujedinjenju zemlje. Italija saradjuje sa Avganistanom na reformi pravosudnog sistema i jaèanju nezavisnog sudstva.”

Hamid Karzai, predsednik prelazne Vlade u Avganistanu, smatra da su "SAD... u prošlosti veoma mnogo pomogle u obnovi Avganistana" i istièe da to sada poèinje da se vraæa.

XS
SM
MD
LG