Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.cbc.ca/gfx/photos/ghadafi_cp_5861871.jpg">Gadafi napustio Samit zemalja èlanica Arapske lige - 2004-05-22


Samit zemalja èlanica Arapske lige najavljivan je kao manifestacija arapskog jedinstva. Medjutim, znaci podela pokazali su se ubrzo posle današnjeg otvaranja samita kada je libijski lider Moamar Gadafi napustio sastanak.

Samo nekoliko trenutaka pošto je Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa otvorio samit, libijski lider Moamar Gadafi napustio je sastanak, u znak, kako se èini, neslaganja sa dnevnim redom. Libijski lider je zatim održao konferenciju za novinare, ali tom prilikom nije naveo svoje razloge za napuštanje sastanka. Umesto toga, Gadafi je kritikovao mirovne predloge za rešenje bliskoistoènog sukoba, koje su podržali drugi arapskli lideri, predloživši svoje rešenje zasnovano na postojanju samo jedne države koja bi obuhvatila i Izrael i Palestinu. Generalni sekretar lige Amr Musa priznao je da ta organizacija nije delovala efikasno u rešavanju problema regiona. Medjutim on je rekao da je Arapska liga došla u fazu u kojoj je sposobna da podstakne reforme, kako unutar zemalja èlanica, tako i u njihovim medjusobnim odnosima. Portparol lige, Hosam Zaki, kaže da je usvajanje Arapske povelje o ljudskim pravima, koje se oèekuje na ovom samitu, dobar znak.

”Povelja je važna etapa u oblasti zaštite ljudskih prava u regionu jer ukljuèuje jedan broj odredbi koje nikad ranije nisu postojale. U osnovi ovog dokumenta su medjunarodni pravni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i medjunarodno humanitarno pravo. Prema tome, veoma nam je stalo do ovog dokumenta i nadam se da æe ga države èlanice ubrzo ratifikovati.«

Arapska liga je takodje pokrenula pitanje unutrašnjih reformi u zemljama èlanicama u pokušaju da ostvari veæi socijalni i ekonomski uticaj i istovemeno stekne autoritet u primeni rezolucija koje budu usvojene pod njenim okriljem. Obrativši se uèesnicima samita putem video linka, iz svog sedišta u Ramali, na Zapadnoj obali, palestinski lider Jaser Arafat, zatražio je medjunarodnu zaštitu od izraelskih vojnih napada u Pojasu Gaze. On je rekao da su Palestinci, sa svoje strane, i dalje predani mirnom rešenju sukoba sa Izraelom putem pregovora. Samit Arapske lige koji je trebalo da bude održan još u martu bio je odložen za danas zbog nesuglasica medju èlanicama. Najveæi deo rasprava na samitu biæe održan bez prisustva javnosti.

XS
SM
MD
LG