Linkovi

Hibridna vozila i potrošnja goriva - 2004-05-22


Visoke cene sirove nafte i motornog benzina navele su veliki broj Amerikanca da poènu da razmišljaju o nabavci hibridnih vozila, kao naèinu da smanje troškove i doprinesu zaštiti prirodne okoline. Meðutim, ne možete baš biti preterano sigurni kolika æe ušteda biti.

Kako su utvrdili vrlo savesni vlasnici hibridnih vozila, pojedinaèna potrošnja se znaèajno razlikuje. Tako na primer podaci pokazuju da Tojota Prius troši izmeðu 4 i 6,5 litara na 100 kilometara, dok Honda Sivik Hibrid troši do od 3,8 do 6 litara.

Predstavnici auto kompanija ukazuju da, kao i kod klasiènih automobila, potrošnja zavisi od puno faktora. Tako vozaèi koji brzo voze, puno koèe, kreæu se po gradu a ne na otvorenom putu, voze po lošem vremenu i slièno, mogu da oèekuju da æe potrošnja njihovog vozila biti viša èak i do 30 odsto od predviðene.

Jedan od korisnika hirbidne Honde Sivik kaže da je uspeo da popravi potrošnju tako što je poveo raèuna kako i kada menja brzine. Kada se sve to uzme u obzir, zakljuèak bi mogao da bude da isto kao i kod klasiènih automobila sve zavisi od vozaèa.

XS
SM
MD
LG