Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/RTV_30jul03_world5_gen_myers_afghan_150.jpg">Kongres o problemima u Iraku - 2004-05-21


Zvaniènici Pentagona izjavili su na kongresnom pretresu da problemi u Iraku ne bi trebalo da zasene uspeh koji su koalicione snage ostvarile u toj zemlji. Naèelnik združenog generlštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Majers i drugi visoki funkcioneri izneli su to gledište u trenutku dok Amerika saznaje da postoje nove fotografije koje prikazuju muèenje iraèkih zatvorenika.

General Majers je rekao na pretresu Kongresnog odbora za oružane snage da je koalicija u Iraku jaka uprkos upornim napadima iraèkih pobunjenika. Prema njegovim reèima, koalicija je takodje i dalje predana pripremama za uspešan prenos vlasti na iraèku privremenu vladu 30. juna:

“ Iraèki narod, naravno, želi da bude siguran da napori koje ulaže idu u prilog njihovoj zemlji i njihovoj vladi. Iraèke bezbednosne snage žele da budu pod iraèkim komandom dok stavljaju na kocku svoj život za dobrobit zemlje. “

Medjutim, general Majers oèekuje da æe situacija posle 30. juna biti - kako se izrazo - ”vrlo komplikovana.“ Pošto se reneral Majers sa generalima Piterom Šumejkerom i Majklom Hedžjem pojavio pred kongresnim odborom kada je i ovdašnji list Vašington post objavio nove fotografije na kojima amerièki vojnici maltretiraju iraèke zatvorenike, vodeæi èlan odbora, Ajk Skelton iz Demokratske stranke, postavio je i sledeæe pitanje generalu Majersu:

U kojoj meri situacija u iraèkom zatvoru narušava nastojanja Amerike da pridobije poverenje i naklonost Iraèana?

General Majers je uzvratio:

“ Mislim da veæina Iraèana koji imaju kontakt sa amerièkim vojnicima širom Iraka, mahom na severu i jugu zemlje, shvata da su amerièki vojnici tu s razlogom i zbog vrlo uzvišenog cilja -- da bi Iraèanima omoguæili mir i prosperitet, ono što veæ jako dugo nemaju. Mislim da veæina Iraèana razume da æe naša vlada i naša vojska uložiti svaki napor da se stane na kraj svakoj zloupotrebi. “

Upad amerièkih i iraèkih bezbednosnih snaga u kancelariju èlana iraèkog vladajuæeg saveta, Ahmada Èalabija, zabrinuo je mnoge èlanove amerièkog Kongresa. General Majers je rekao odboru da je odluka o koracima protiv Èalabija potekla od samih Iraèana.

“ Koliko znam na osnovu izveštaja koje sam primio, iraèko ministarstvo unutrašnjih poslova je želelo tu akciju i iraèka policija je akciju izvršila, a uloga amerièkih snaga sastojala se u pružanju spoljne potpore i amerièki vojnici nisu bili u Èalabijevoj kancelariji. Privremena koaliciona vlast o toj akciji nije prethodno obaveštena.“

To objašnjenje verovatno neæe zadovoljiti amerièke zakonodavce koji zahtevaju dodatne informacije o okolnosima koje su dovele do napada na Èalabijevu kancelariju. Ahmed Èalabi je na nekoliko pretresa na Kapitol hilu veæ bio predmet oštre kritike zakonodavaca koji postavljaju pitanja u vezi sa njegovom umešanošæu u snabdevanju Bušove adminsitracije obaveštajnim podacima o navodnom postojanju oružja masovnog uništenja u Iraku pre rata kojim je svrgnut Sadam Husein.

XS
SM
MD
LG