Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.vestnik.com/issues/2001/0522/images/putin.jpg">Putin domaæin prvog samita Rusije i èlanica novoproširene Evropske Unije - 2004-05-20


Ruski predsednik Vladimir Putin biæe domaæin prvog samita Rusije i èlanica novoproširene Evropske Unije, koji se sutra održava u Moskvi. No, uoèi samita još uvek traju pregovori o trgovinskom sporazumu Rusije sa tim zemljama.

Pitanja koja æe verovatno dominirati na samitu su uslovi za prijem Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju i stav Moskve u vezi Protokola iz Kjota o smanjenju ekološkog zagaðenja. Protokolom se predviða smanjenje takozvanog efekta staklene bašte, koji -- kako smatraju struènjaci -- utièe na globalno zagrevanje. Protokol æe stupiti na snagu tek kada ga bude ratifikovalo 55 zemalja, stoga je važno ukljuèenje Rusije. Zvaniènici Evropske Unije, meðutim, kritikuju Moskvu da Kjoto koristi za nagađanje o uslovima prijema u Svetsku trgovinsku organizaciju. Zamenik ruskog ministra za inostrane poslove, Vladimir Èizov je na konferenciji za novinare izjavio da iako se Rusija zalaže za sve ciljeve pomenutog protokola , ona ne može da prihvati sve uslove.

Èizov kaže da ratifikacija iziskuje politièki konzensus koji još uvek nije postignut u Rusiji. Još uvek postoje nesuglasice o Kjotu, sa politièkog i nauènog stanovišta, dodao je Èizov koji je takoðe upozorio da sutra neæe doæi do velikog preokreta. Ranije ove nedelje grupa ruskih nauènika savetovala je predsednika Putina da ne ratifikuje sporazum, meðu njima i direktor Instituta za globalnu klimu i ekologiju ruske Akademije nauka, Jurij Izrael. On smatra da Kjoto nije zasnovan na solidnim nauènim podacima i da nije u ekonomskom interesu Rusije.

Izrael kaže da odluku treba da donese vlada, ali da on ne veruje da æe pristupanje Rusije Kjotu rešiti problem globalnog zagrevanja. No, pregovaraèi se nadaju da æe sutra bar biti postignuta saglasnost o uèlanjenju Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Rusija još od 1993. pokušava da se pridruži i predstavlja najveæu privredu koja je izvan te organizacije u koju je uèlanjeno 147 zemalja i koja odreðuje pravila meðunarodne trgovine. Ruski i zvaniènici Evropske Unije takoðe smatraju da æe sutrašnji samit biti prilika za Moskvu da simbolièno prihvati nedavno proširenje Unije, kojoj se pridružilo osam zemalja bivšeg sovjetskog bloka.

XS
SM
MD
LG