Linkovi

Obnova Iraka - 2004-05-20


Izidin Salim, predsednik iraèkog Vladajuæeg saveta, ubijen je u samoubilaèkom bombaškom napadu. On se vratio u Irak iz izgnanstva da bi pomogao iraèkom narodu da izgradi demokratsku zemlju. Teroristi su ubili Salima, ali oni nikada neæe moæi da ubiju njegov san niti aspiracije iraèkog naroda. Predstavnik iraèkog Vladajuæeg saveta, Hamid Kahfej, rekao je da je Salim “ uživao moralni autoritet kao malo ko... Živeo je jednostavno. Sve je bilo jednostavno sem njegovog naèina razmišljanja.”

Zamenik portparola amerièkog Državnog sekretarijata, Adam Ereli, ukazao je da je smrt Salima “šokantan i tragièan gubitak za narod Iraka.”

-“Imate Iraèane koji svakog dana rade da bi stvorili prosperitetniji Irak i angažuju se na razne naèine, od saradnje sa lokalnim savetima do rada u školama, što sve njih èini metama za atentatore, koji nemaju drugi cilj nego da izazovu haos i nered i da ne bi mogla da preovlada volja veæine. Salim je najnovija žrtva toga, i mi žalimo za njim.”

Obnova Iraka æe se nastaviti i za to æe biti potrebno vremena. Pre oslobadjanja te zemlje, nije bilo politièkih institucija jer Sadam Husein nije želeo da zemljom upravlja iko drugi do njegova stranka Baas. Nove institucije se formiraju, kao i ministarstva. Ereli kaže da æe se 30-tog juna izvršiti “prenos suvereniteta” na iraèke vlasti.

“ Suverenitet æe biti prenet predsedniku, dvojici potpredsednika i premijeru, koji æe imenovati privremenu vladu....Ta vlada æe upravljati Irakom narednih sedam meseci, dok se ne održe direktni izbori za parlament, posle èega æe biti formirana legitimna i u punom smislu predstavnièka prelazna vlada.”

Sve dok ne dodje od obnove potpunog suvereniteta Iraka, Vladajuæi savet æe nastaviti svoj rad. Mošen Abdul Hamid je lider Iraèke islamske stranke. Kao što je izjavio listu “ Vašington Post”: “svi èlanovi Vladajuæeg saveta su meta terorista. To pokazuje da je Savet veoma važan u Iraku i da se zalaže za nezavisnu iraèku državu. “Teroristi žele da onemoguæe Savet u obavljanju svog posla,” istakao je Hamid.

XS
SM
MD
LG