Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.metaltoys.com/images/Planes8.jpg">Letelica sa pokretnim krilima - 2004-05-20


Koliko puta vam se dogodilo da sedite negde u prirodi i uživate u letu nekog sokola ili orla? Pamitite ih, naravno, po prividnoj lakoæi kojom se kreæu kroz vazduh i sposobnošæu da dugo vremen planiraju na vazdušnoj struji. Kada ponovo budete tako negde bludeli obratite pažnju da vas pokreti krila na nebu ne prevare – pošto vam se može dogoditi da gledate letilicu a ne pticu! Naime, istraživaèi na univerzitetu u saveznoj državi Misuri rade na razvoju letilice koja æe imati pokretna krila, poput ptièijih, a energiju æe dobivati pomoæu solarnih æelija. Taj avion, ako ga tako možemo zvati, mahaæe krilima zahvaljujuæi primeni egzotiènih materijala koji su u stanju da menjaju oblik i ponašaju se poput veštaèkog mišiæa, kada se kroz njih pusti elektrièan napon. Raspon krila te letilice biæe oko 3 metra, a sama krila æe biti tanka poput membrane. Taj avion, koji æe lièiti na orla, moæi æe da leti na visinama izmeðu 10 i 15 hiljada metara, a u vazduhu æe se održavati mahanjem krila, svakih par sekundi. Nauènici koji rade na tom prototipu ukazuju da bi letilica, zahvaljujuæi solarnom napajanju, mogla da ostane u vazduhu više nedelje, pošto bi tokom dana upijala sunèevo svetlo, pretvarala ga u elektricitet, koji bi onda noæu koristila za pokretanje krila. Fantastièno, zar ne? U svakom sluèaju, u buduæe u prirodu nosite sa sobom i dvogled kako bi bili sigurni da je ta divna ptica u vazduhu zaista to na šta lièi!

XS
SM
MD
LG