Linkovi

Pušenje na filmskom platnu navodi decu da se odaju toj navici - 2004-05-15


Amerièki Centar za kontrolu bolesti saopštio je da se u dve treæine današnjih filmova, ukljuèujuæi i one namenjene mladjoj publici, prikazuje uživanje duvana. Agencija je takodje navela da svakoga dana po 4400 amerièkih poèinje da puši. Pedijatar Medlin Dalton sa Dartmut univerziteta uoèila je vezu izmedju ove dve statistike. U prošlogodišnjem istraživanju, na uzorku od 2600 ispitanika starosti od 10 do 14 godina, ona je ustanovila da je prikazivanje pušenja u filmovima jedan od glavnih razloga što deca puše.

« Podaci pokazuju da polovina adolescenata prvi put zapale cigaretu zato što su pušenje videli u filmovima. Ovi rezultati potvrdjuju predhodno istraživanje iz kojeg je proistekao snažan dokaz da prikazivanje pušenja u filmovima predstavlja podsticaj adolescentima za poènu da puše».

Doktor Dalton predala je ove podatke jednom odboru amerièkog Senata samo dan nakon što su Sjedinjene Države postale sto osma država koja je potpisala ugovor Svetske zdravstvene organizacije o medjunarodnoj kontroli pušenja. Medju mnogim odredbama tog ugovora jednom se poziva na zabranu promocije duvana u masovnim medijima. Sjedinjene Države zabranile su reklamiranje duvana na radiju i televiziju pre 24 godine ali glumci i dalje mogu da puše u filmovima i na televiziji, što je takodje jedan od naèina reklairanja cigareta. Senatori iz obe vodeæe amerièke politièke partije insistiraju na tome da filmska industrija uradi nešto kako bi spreèila decu da postanu zavisnici od duvana. Sentor Džon Ensin kaže da on više voli dobrovoljne napore nego zakone.

« Mi želimo da producenti i režiseri razmisle pre nego što jednostavno stave cigaretu u ruke glumcima. Kakav efekat æe to imati na decu? Da li žele da budu odgovorni za zavisnost dece od duvana»?

Medjutim, Holivud se postavio u odbrambeni položaj, sudeæi prema snažnim reakcijama predstavnika filmske industrije. Predsednik amerièkog Udruženja filmskih distributera Džek Valenti je, braneæi holivudsko ustavno pravo na slobodu govora, poruèio zakonodavcima da odstupe.

« Pod plaštom ustavnih privilegija, ne verujem da je obaveza Kongresa da interveniše u neèemu kao što je ovo».

Filmski reditelj Livan Barton kaže da je profesionalno udruženje , èiji je on predsednik, usvojilo rezoluciju koja poziva filmske režisere da budu socijalno odgovorni kada su scene pušenja u filmu u pitanju. Ali on insistira na tome da im je potrebna kreativna sloboda da prikažu pušenje ukoliko to postoji u scenariju. Senator Ensing smatra da sloboda podrayumeva i odgovornost i poziva filmsku industriju da uvede sistem na koji bi publika bila upozorena da odredjeni film sadrži i pušaèke scene. Iako pretres pred senatskim odborom nije rezultirao dogovorom, demokrata Ron Vajden upozorio je Holivud da æe, ukoliko dobrovoljno ne umanji izlaganje dece pušaèkim scenama u filmovima, to uraditi amerièki Kongres.

XS
SM
MD
LG