Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/hungary_gov_lamperth_150_eng_14may04.jpg">Madjarska - sedište Agencije EU za kontrolu granica? - 2004-05-14


Madjarska je zvanièno zatražila da u njoj bude sedište Agencije Evropske unije za kontrolu granica.Madjarski ministar unutrašnjih poslova Monika Lampert potvrdila je da je njena zemlja zatražila od Evropske unije da od prvog januara iduæe godine bude stalni domaæin Agencije EU za kontrolu granica. Cilj agencije -- borba protiv ilegalnog useljavanja i kriminala -- zamišljen je da se ostvari kooridancijom kontrole i nadgledanja ogromne granice EU koja je, posle pristupanja deset novih èlanica, postala najveæe tržište na svetu sa 450 miliona ljudi. Agencija za kontrolu granica trebalo bi da, izmedju ostalog, vrši istraživanje i razmenu tehnologije nadelgadanja unutar zemalja Evropske unije, kao i da pruža pomoæ zemljama èlaniracama za obuku granièara koji bi delovali u vazdušnom prostoru i lukama. Prema predlozima Evropske misije, u agenciji bi bilo zaposleno 30 struènjaka iz svih zemalja èlanica, a njen godišnji budžet bi iznosio 11 miliona dolara. Madjarska se takmièi sa Poljskom za titulu domaæina agencije, i ministar Lampert je o tome kaže:

“Mislim da imamo dobre šanse jer smo dokazali svoje prednosti u odnosu na druge zemlje. Geografski gledano, Madjarska je pravi izbor .“

Ministar Lapert je ukazala da Madjarska ima granicu dugu hiljadu i sto kilometara -- dužu nego bilo koja druga zemlja unije -- i da se granièi sa Ukrajinom, Rumunijom, Srbijom i Crnom gorom i Hrvatskom. Prema reèima zvaniènika EU, upostavljanje nove agencije je ”trka sa vremenom“ dok se unija bori sa problemom pola miliona ileaglnih useljenika i, kako se procenjuje, skoro 400 hiljada azilanata koji svake godine pokušavaju da udju na njenu teritoriju. Prema izveštajima, EU planira da Madjarskoj dodeli skoro 177 miliona dolara tokom naredne tri godine kako bi joj pomogla da obezbedi svoje granice korišæenjem svih raspoloživih sredstava, od mobilnih toplotnih senzora do terenskih vozila.

XS
SM
MD
LG