Linkovi

Novo iraèko Ministarstvo - 2004-05-14


Koalicija koju predvode Sjedinjene Države æe 30. iduæeg meseca preneti politièka ovlašæenja na iraèku Prelaznu vladu. Meðutim, Iraèani veæ poèinju da preuzimaju odgovornost. Oni veæ upravljaju nekim vladinim agencijama, meðu kojima su ministarstva zdravlja, industrije i vodosnabdevanja. Budžet Ministarstva vodosnabdevanja za 2004, iznosi stotinu i pedeset miliona dolara, dok je pod Sadamom Huseinom iznosio svega jedan milion. Ministarstvo treba da zapoène program modernizacije upravljanja iraèkim sistemom vodosnabdevanja. To ministarstvo æe takoðe nastaviti da rašèišæava kanale za navodnjavanje i ponovno natapanje ogromnih moèvarnih površina na jugu Iraka, koje su isušene po nareðenju Sadama Huseina.“Bez tih kanala, najveæi deo iraèke zemljoradnje bi propao, odnoseæi sa sobom 20 odsto iraèke privrede”, rekao je administrator koalicionih snaga u Iraku, Pol Bremer. U okviru programa navodnjavanja, zaposliæe se približno stotinu hiljada iraèkih nekvalifikovanih radnika. Prenošenje ovlašæenja na iraèko Ministrstvo vodosnabdevanja je još jedna prekretnica na putu ka iraèkom suverenitetu. Taj put, rekao je Bremer, vodi ka 30. junu, kada æe biti raspuštena koaliciona Privremena uprava i vlast preuzeti vlada sastavljena od Iraèana.

“Jedan od najvažnijih zadataka te vlade æe biti priprema izbora u januaru iduæe godine - iraèkih prvih slobodnih nacionalnih izbora. Na tim januarskim izborima æe biti izabrana nacionalna skupština, koja neæe služiti samo kao zakonodavno telo, nego æe pripremiti i stalni iraèki Ustav. A taj Ustav, prvi koji æe napisati Iraèani i koji æe biti usvojen na nacionalnom referendumu, poslužiæe kao osnova za buduæe iraèke vlade. Ustavom æe svima biti garantovana individualna prava i jednak položaj pred zakonom. Ta prava æe biti garantovana, jer iraèki narod neæe pristati na bilo šta manje od toga.“

I predsednik Džordž Buš je istakao da se “tim istorijskim promenama upuæuje poruka širom regiona - od Damaska do Teherana. Sloboda je buduænost svake zemlje. Iraèki narod dostiže visoke ciljeve i služi i žrtvuje se za sopstvenu buduænost. On gradi zemlju koja je jaka i slobodna”, zakljuèio je amerièki predsednik.

XS
SM
MD
LG