Linkovi

Izazovi sa kojima je suoèena Centralna obaveštajna agencija - 2004-05-14


Tri bivša direktora amerièke centralne obaveštajne agencije sastali su se nedavno u Njujorku i založili za prome u Ciji kako bi se odgovorilo na nove izazove. Predsednik Truman je osnovao Centralnu obaveštajnu agenciju 1947. godine radi zaštite od neoèekivanih napada poput udara Japana na Perl Harbr. Bivši direktor CIE, Džejms Vulsi, kaže da je tokom hladnog rata, amerièka obaveštajna služba u prikupljanju podataka imala velike koristi od dostavljaèa informacija koji su priželjkivali kraj sovjetskog režima. Sada medjutim, kaže Vulsi, ne može se raèunati samo na CIU da zaštiti naciju na naèin na koji je to èinila u prošlosti jer je gotovo nemoguæe spreèiti terorizam zbog njegove tajnovite prirode. Ali, dodaje on, CIA može da se prilagodi novoj stvarnosti, kao što æe morati da se promene oèekivanja zemlje od te obaveštajne službe. Džejms Vulsi naglašava da ako do teroristièkih napada dodje, i oni budu barem delimièno osujeæeni ili manje efikasni, to se do izvesne mere takodje može smatrati uspehom. Vulsi kaže da je Centralnoj obaveštajnoj agenciji potrebno više agenata koji govore arapski i persijski, te da ta agencija mora više da se fokusira na iskorenjivanje organizacija u Americi koje prikupljaju fondove za islamske esktremiste. Drugi, poput bivšeg direktora CIE Stensfilda Tarnera, veruju da je vreme za osnivanje još jedne agencije, koja bi operisala uporedo sa FBI-om i Cijom.

“ Mislim da je teren zreo za integraciju policije sa domaæim špijunskim aktivnostima FBI-a. A za to æe biti potrebna zasebna organizacija èiji nov zadatak æe biti kooridinisanje kontraterorizma i kontraobaveštajne službe.“

Nedavno je sadašnji direktor CIE Džordž Tenet bio izložen kritici zbog toga što je njegova agencija izvestila da je imala ”uverljive dokaze“ da iraèki lider Sadam Husein poseduje oružje masovnog uništenja koje zatim nije pronadjeno, a koje je bilo argument Bušove administracije da izvrši invaziju na Irak. Stensfild Tarner smatra da je politièki pritisak iz Bele kuæe veoma štetan po rad CIE. FBI i CIA su se takodje našli pod udarom kritike što nisu bliže saradjivali pre teroristièkih napada 11 septembra. Viliam Vebster koji svojevremeno bio èelni èovek obe agencije kaže:

“ Najveæi problem u saradnji raznih agencija jeste propust Kongresa da FBI snabde najnovijom tehnologijom i opremom. “

Sastanak trojice bivših direktora CIE u Njujorku organizovala je privatna istraživaèka organizacija Savet za odnose sa inostranstvom. Sva trojica se slažu da obaveštajne službe ulaze u novu eru i da ih treba usavršiti kako bi odgovorile na nove izazove sadašnjice.mmd

XS
SM
MD
LG