Linkovi

Bajram Redžepi se  sastao sa delegacijom Evropske Komisije za stabilizaciju - 2004-05-13


Martovski nemiri zaista stvorili su los imidž Kosovu ali nisu usporili procese rada na poljima politike i ekonomije rekao je nakon sastanka premijer kosovske Vlade Bajram Redžepi i dodao da se nada da ce jednog dana u procesu rešavanja politièkog statusa i nakon dostizanja kriterijuma za ulazak u Evropsku zajednicu gradjani Kosova biti ravnopravni sa ostalim gradjanima Evropske zajednice tj. da æe i Kosovo biti èlan te moderne Unije.

Redžepi je priznao da je nakon martovskih nemira nažalost poveæana etnièka mržnja ali je ponovio stav da su obnova dijaloga o tehnièkim pitanjima sa Srbijom i relaksacija odnosa sa Mekedonijom vazni. Formiranje grupe za podršku Kosovu predstavlja konkretnu pomoæ u procesu implementacije propisanih standarda precizirao je Redžepi i najavio skori poèetak rada kancelarije za Evropske integracije koja æe po njegovom mišljenju pojaèati angazman za ispunjenje zahteva od strane Evropske Zajednice.

A u Mitrovici je danas u okviru Koalicije Povratak održan sastanak radne grupe za sastavljanje izveštaja o analizi stanja na Kosovu nakon martovskih dogadjaja. Komisija na cijem celu se nalazi šef poslanièkog kluba KP Dragiša Krstoviæ danas je utvrdila osnov za izradu nacrta pomenutog dokumenta stoji u saopštenju izdatom nakon održanih konsultacija.

Nacrt izveštaja biæe razmatran na senici Koalicije 17. maja i biæe polazna taèka za razgovor èlanova delegacije Povratka sa Kontakt grupom, predstavnicima EU i NATO-a koji ce se odrzati 18. Maja u Prištini.

XS
SM
MD
LG