Linkovi

11. maj 1792. godine: Otkriæe reke Kolumbija - 2004-05-11


1 maja 1792. godine amerièki trgovaèki brod kapetana Roberta Greja potvrdio je postojanje velike reke na amerièkom severozapadu kad je stigao do ušæa reke Kolumbije. Dugo su se èule prièe o reci koja vode zapadnog dela kontinenta uliva u Pacifik, ali nije postojao belac koji ju je video. Kapetan Grej, iz Masaèusetsa, dao je toj reci ime Kolumbija po svom jedrenjaku. Da bi ušao u reku iz okeana on je morao da upravlja brodom kroz velike talase, izbegava pešèane dine i suoèi se sa velikom plimom. Više trgovac nego istraživaè, Robert Grej je trgovao krznom sa lokalnim Indijancima. Njegov brodski dnevnik je sadržao opise Indijanki kao ”veoma lepih žena“ i muškaraca kao ”samouverenih i zgodnih“. Nekoliko dana posle Grejovog dolaska, britanski istraživaè Džordž Vankuver je stigao u blizinu i poèeo da svojata tu teritoriju za svog kralja. Kad je pitanje vlasništva konaèno rešeno, pedeset godina posle toga, Robert Grej je dobio primat èime je pomogao da deo Pacifièkog severozapada pripadne Sjedinjenim Državama.

XS
SM
MD
LG