Linkovi

Buš: Vi ste jako dobar sekretar za odbranu i zemlja treba da vam bude zahvalna - 2004-05-10


U jeku zahteva za Ramsfeldovom ostavkom, u vezi sa skandalom o zlostavljanju iraèkih zarobljenika, predsednik Buš je otišao u posetu Pentagonu, gde je sekretaru za odbranu odao vrlo jasno i lièno priznanje.

«Vi odlièno obavljate dužnost. Vi ste jako dobar sekretar za odbranu i zemlja treba da vam bude zahvalna.»

Predsednik Buš je, istovremeno, obeæao da æe biti sprovedena puna istraga i da æe oni za koje se utvrdi da su zlostavljali zatvorenike biti kažnjeni. «Zato što je Amerika posveæena jednakosti i dostojanstvu svih ljudi, odgovaraæe oni koji su odgovorni za okrutno i sramotno zlostavljanje iraèkih zatvorenika. Takvo ponašanje predstavlja uvredu za iraèki narod i u suprotnosti je sa najosnovnijim standardima morala i èasti.»

Okružen visokim funkcionerima administracije, na èelu sa sekretarom Ramsfeldom, predsednik Buš je priznao da su fotografije, na kojima se vide amerièki vojnici kako zlostavljaju zatvorenike, potkopali amerièke napore u Iraku. On je, ipak, iskoristio priliku da podseti da je Sadam Husein, koga je opisao kao tiranina, oboren zhvaljujuæi amerièkoj invaziji.

«Odgovorni su naneli štetu, koja prevazilazi teritoriju zatvora. To je pružilo moguænost nekima da dovode u pitanje naše ciljeve i naše motive. Ipak, ko bi mogao da sumnja da li je Iraku sada lakše kada, je ta zemlja osloboðena jednog od najkrvavijih tirana na svetu.»

Taj skandal je naveo neke èlanove Kongresa, kao i jedan broj uticajnih dnevnih listova, da zatraže Ramsfeldovu ostavku. Najnoviji takav zahtev stiže iz dnevnika ARMI TAJMS, novina namenjenih jednom od rodova oružanih snaga. U urednièkom tekstu, dnevnik ARMI TAJMS navodi da skandal sa zlostavljanjem zatvorenika predstavlja neuspeh rukovodeæeg kadra koji se, kako je reèeno, «proteže do vrha.» Dnevnik napominje da je odgovornost od presudne važnosti, èak i u situaciji, kako navodi, «kada to znaèi uklanjanje sa dužnosti najviših funkcionera, u vreme rata.»

XS
SM
MD
LG