Linkovi

Novi poljski premijer, Marek Belka - 2004-05-08


Premijeru Belki bi u parlamentu trebalo da se izglasa poverenje kasnije ovog meseca, ali neki politièki posmatraèi kažu da on možda nema dovoljno podrške u skupštini i da je moguæe održavanje prevremenih izbora. Upravo kada je Poljska stupila u èlanstvo Evorpske unije, što je obeleženo velikim proslavama, zemlja je zahvaèena politièkim nemirima. Vladajuæi Demokratski savez levice vodio je zemlju kroz težak prelazni period, ali su ekonomske teškoæe i skandali podrili njegovu podršku u javnosti. Struènjaci kažu da ne mogu da predvide šta predstoji. Novi premijer i èlan vladajuæe stranke, Marek Belka, obeæao je da æe obnoviti poverenje javnosti u vladu i da æe iskoristiti snažan ekonomski rast Poljske da bi smanjio stopu nezaposlenosti, koja je sada oko 20 odsto. Medjutim, uprkos takvim obeæanjima, analitièari kažu da njega još uvek optereæuje legat njegove stranke, koja je izgubila veæinu u parlamentu. Zamenik direktora varšavskog Instituta za javne odnose, Jacek Kuharèik, izjavio je da se politièka scena fragmentuje i da su u porastu ekstremne i populistièke stranke.

“Poljska politièka scena je postala zagonetka i teško je predvideti buduæi razvoj dogadjaja. Glavni razlog tome je nagli pad podrške i pouzdanja u vladu i vladajuæu stranku, skopèan sa porastom podrške ekstremnim strankama. ”

Vodeæa ekstremna stranka, prema Kuharèiku i drugim politièkim analitièarima, jeste Stranka samoodbrane, koja uživa veliku podršku u ruralnom delu zemlje, gde vladaju teški ekonomsku uslovi , ali je nedavno poèela da dobija podršku i u gradovima. S druge strane politièkog spektra, reformska stranka Gradjanska platforma, takodje dobija na popularnosti. Privredni lobista, Marek Matrašek, rekao je da je ta stranka više pro-zapadno orijentisana.

“Gradjanska platforma je u suštini okupila veæinu reformskih politièara tokom proteklih nekoliko godina, pod jednim novim rukovdstvom. Ona dobija veoma jaku podršku širom Poljske od gradjana koji stvarno žele da zemlja krene napred i koji žele kraj nepotizmu i korupciji, koji su obeležili poslednje dve i po godine uprave dosadašnje vlade. Ta stranke želi da orijentiše Poljsku prema zapadu.”

Poljski parlament bi trebalo da do polovine ovog meseca izglasa poverenje premijeru Belki, što Matrašek smatra da æe se dogoditi. Medjutim, on i drugi posmatraèi kažu da je parlament možda suviše rascepkan da bi podržao novog lidera, što bi moglo da dovede do novih izbora. Struènjaci kažu da èak i u sluèaju novih izbora ne bi moglo da dodje do jasnih rezultata. Evo šta o tome kaže Kuharèik:

“Ako pogledate ankete javnog mnjenja, teško je uoèiti kakva bi bila koaliciona vlada nakon tih izbora, zbog fragmentovane politièke scene. ”

Mada mnogi Poljaci izražavaju zabrinutost u vezi sa izgledima za politièku reorganizaciju, neki kažu da bi to moglo da bude korisno jer bi se proèistio politièki sistem. Poljska je prošla kroz ekonomsku obnovu tokom proteklih nekoliko godina, a analitièari kažu da bi sada moglo da dodje i do politièkih promena.

XS
SM
MD
LG