Linkovi

Salman Ruždi : “Pisci u Zatvoru“ - 2004-05-07


“ Jedan od najznaèajnih programa PEN centra je projekat “Pisci u Zatvoru“ koji ima za cilj oslobaðanje pisaca koji robijaju zbog drugaèijeg mišljenja. Mi ukazujemo na te sluèajeve u Iranu, na Kubi i širom svijeta tako što nagraðujemo te pisce. Nagrada je simbolièna, jer mi na taj naèin veæ èetvrt vijeka ukazujemo na ljude koji nepravedno leže u zatvorima. I taj projekat je uspješan jer nagraðeni pisci vrlo èesto ubrzo budu osloboðeni – mislim èak 23 od 25 nagraðenih pisaca. “

A kako se u tom smislu odreðuju prioritetne države, oblasti?

” Prioritet je uvije odreðen stepenom zlostavljanja pisaca, novinara, filmskih i televizijskih radnika i intelektualaca uopšte. Tako je prošle godine fokus bio na ugnjetavanju slobode javne rijeèi na Kubi – ove godine još uvijek nismo odluèili o tome, ali se fokus i prioriteti mijenjaju u zavisnosti od dogaðaja. To æe u svakom sluèaju biti mjesto gdje su novinari i pisci najugroženiji i to æe nam biti prioritet. Osim toga, zadatak amerièkog PEN centra je – ne samo da ukažemo na pokušaje gašenja slobode govora i mišljenja u svijetu – veæ da uèinimo sve da kroz našu djelatnost Amerika èuje šta kaže svijet, a da svijet – sa druge strane – bude u prilici da u otvoreno komunicira sa Amerikom. Trenutno realizujemo program gostovanja pisaca iz razlièitih djelova svijeta –koji kada doðu u Ameriku obavezno komuniciraju sa amerièkim piscima. Imajuæi u vidu šta se trenutno dešava u svijetu – mislim da je važno da se mišljenja iz svijeta èuju ovdje u Americi,da Amerika zna šta svijet o njoj i njenim djelima misli – bez obzira na to da li su kritike pozitivne ili negativne. Mislim da je stoga dijalog vrlo važan. “

Mislite li da bi se na taj naèin mogli otkloniti i neki veæi nesporazumi ?

“ Znate, u svijetu je mnogo nesporazuma. Trebalo bi imati u vidu da su Sjedinjene države supersila modernog svijeta i da one tu svoju supersilu sada otvoreno demonstriraju. Veliki broj onih koji to podržavaju, i da je veliki broj onih koji nisu saglasni sa takvom amerièkom politikom. Meðutim veoma je važno da se komunikacija i veze Sjedinjenih država sa svijetom ne prekidaju ili ne narušavaju – to je ono na šta pisci prirodno mogu da utièu – da se glasno založe za prijeko potreban - otvoren dijalog i za jaèanje tog dijaloga. To je upravo važno jer se stièe utisak da postoji svijest koja želi da se dijalog u ovom trenutku prekine i mi se protiv toga borimo. “

Gospodine Ruždi vrlo ste oštro kritikovali ugrožavanje slobode govora u Americi, nakon 11. septemtra 2001.

“ Dopustite mi da pojasnim – ovdje postoje problemi, ali se oni nemogu porediti sa problemima i situacijom na Kubi, u Iranu ili u Kini. Ali postoji mnogo razloga zbog kojih mislim da je opravdano ukazivati na ugrožavanje slobode govora i u Americi – jedan od problema je - sam naèin na koji se upravlja i kako se kontrolišu mediji u Americi. Sve je nekako teže dobiti mjesto u programu radija ili televizije ukoliko ste protivnik establišmenta – ne samo u politièkom smislu. Hauard Stern je recimo izgubio emisiju zbog svojevrsnog krstaškog rata koji ovdje vode neki moralisti. To sužava javnu debatu i za svaku demokratiju to je zabrinjavajuæe. U državi koja se hvali svojim prvim amandmanom – to je – štaviše – i poražavajuæe. ”

XS
SM
MD
LG