Linkovi

Tim Burger, o amerièkoj borbi protiv terorizma u svetu - 2004-05-06


T.B.: SAD su postigle znaèajne uspehe u borbi protiv terorizma, posebno protiv Al Kaide. Administracija predsednika Buša, kao i direktor Centralne obaveštajne agencije, Džordž Tenet, saopštili su da je do sada ubijeno oko 70 odsto vodjstva Al Kaide. Medjutim, problem u vezi sa aktivnostima te organizacije je neizvesnost i nepredvidivost njenih buduæih zavera i planova i na izgled neusaglašenih i samostalnih aktivnosti centralnog tela i brojnih pritajenih æelija. Jedino merilo daljih uspeha u spreèavanju teroristièkih aktivnosti biæe vreme koje prodje bez teroristièkih napada. Medjutim, kao što znate, nedavno su širom sveta izvedeni brojni teroristièki napadi, uprkos tome što su vodjstvo i infrastruktura Al Kaide oslabljeni, što bi moglo da znaèi da je njena teroristièka infrastruktura u svetu jaka.

B.M.: Da li verujete da su umereni muslimani marginalizovani od kako je došlo do uspona Al Kaide?

T.B.: Struènjaci administracije za terorizam smatraju da je saradnja sa umerenim islamskim elementima sada važnija nego ikada ranije. Ekstrimistima se daje veliki publicitet, pošto oni podrivaju bilo kakve normalne odnose izmedju Istoka i Zapada stvaranjem napetih situacija i teroristièkih akcija. Umerenim islamskim elementima je potrebna veæa podrška i oni bi trebalo da glasno i jasno izražavaju svoje stavove i da da se ukljuèe u borbu protiv ekstremista.

B.M.: Da li je izraelsko-palestinski konflikt centralno sporno pitanje izmedju militantnih islamista i Zapada?

T.B.: To je jedno od glavnih spornih pitanja, mada je sam Osama bin Laden tek od nedavno poèeo da govori o izraelsko-palestinskom konfliktu, pošto je ranije njegov glavni cilj bio da svrgne režim u Saudijskoj Arabiji i protera amerièke snage iz najsvetijih islamskih mesta. Medjutim, bin Laden sada navodi izraelsko-palestinsko pitanje kao jedan od kljuènih elemenata nezadovoljstva i gneva muslimanskog sveta protiv SAD i podrške Vašingtona Izraelu.

B.M.: Kakav uticaj bi nedavni skandal oko zlostavljanja iraèkih zatvorenika od strane amerièkih vojnika mogao da ima na americku bliskoistoènu politiku i rat protiv terorizma?

T.B.: Ta afera predstavlja veliku udarac za imidž SAD. Velika veæina amerièkih vojnika se žrtvuje i obavlja svoj posao izvanredno. Medjutim, neznatan broj amerièkih vojnika poèinio je, kako je saopšteno, užasne stvari. Prizori tih incidenata se sada prikazuju širom arapskog sveta i mnogi mediji u arapskim zemljama iznose svoje preuvelièane i anti-amerièke interpretacije dogadjaja.

B.M.: I na kraju, šta bi ste mogli da nam kažete o prisustvu Al Kaide na Balkanu?

T.B.: Prisustvo Al Kaide na Balkanu je važna faza u razvoju Al Kaide. Prikupljanje sredstava za islamistièke aktivnosti se obavljalo na Balkanu, a brojni i uticajni teroristi prošli su kroz taj region. Neki kažu da je Balkan jedan od važnih centara Al Kaide i siguran sam da obaveštajne agencije nadziru tu situaciju. One ne žele da, izmedju ostalog, teroristi koriste taj regon kao prolazni punkt ili neku vrstu baze za svoje aktivnosti. Gubitkom utoèišta u Avganistanu, ekstremisti traže druge lokacije, a neki delovi Balkana nisu pažljivo kontrolisani, što bi omoguæilo Al Kaidi da ojaèa infrasturkturu u toj oblasti. Nadam se da preokupiranost SAD i Evrope Irakom i bliskoistoènom situacijom neæe odvratiti dužnu pažnju od tog regiona.

XS
SM
MD
LG