Linkovi

Najgora mesta na svetu za rad novinara - 2004-05-06


Pravo na traganje, dobijanje i saopštavanje informacija sadržano je u Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima. Uloga koju slobodni mediji igraju u održanju demokratije ne može biti precenjena. Medjutim, novinarstvo nije samo važna veæ i opasna profesija. Odbor za zaštitu novinara, sa sedištem u Njujorku, pripremio je spisak pod naslovom ”Najgora mesta na svetu za rad novinara“. Na vrhu te liste je Irak, gde je dvadeset pet novinara ubijeno od marta 2003. godine. Medju njima je više od deset Iraèana koji su izgubili živote od poèetka ove godine.

Manje je poznato da je i Bangladeš postao veoma opasan za novinare. Prema Odboru za zaštitu novinara, novinari u Bangladešu ”rutinski su suoèeni sa pretnjama, maltretiranjem i èesto brutalno fizièkim napadima u znak odmazde zbog svog izveštavanja“. U januaru, Manik Saha, novinar dnevnika Novo doba, iz Bangladeša i izveštaè BBC-ja, ubijen je bombom domaæe proizvodnje u jugozapadnom gradu Kulna. Organizacija Novinari bez granica, sa sedištem u Francuskoj, kaže da je prošle godine više od 200 novinara u Bangladešu napadnuto ili im je preæeno smræu.

Još jedna zemlja u kojoj je opasno biti novinar je Kina. Odbor za zaštitu novinara je saopštio da je u Kini trenutno u pritvoru 41 novinar. I iranska vlada je zatvorila mnoge dnevnike i uhapsila novinare. Medju drugim vladama koje su zloglasne zbog pritvaranja ili mešanja u rad novinara su Kuba, Eritreja, Turkmenistan, Zimbabve, Burma, Sudan i Rusija. Novinari Ukrajine i Tunisa i dalje su suoèeni sa cenzurom i maltretiranjem. Predstavnik Stejt departmenta Rièard Bauèer izjavio je da novinari svakodnevno pružaju važan doprinos slobodi štampe.

”Mnogi od njih su suoèeni sa velikim opasnostima dok obavljaju svoj posao i mi to poštujemo i cenimo. Svakako saoseæamo sa onima koji izgube život u sprovodjenju onoga što je za sve nas veoma veoma važno, a to je sloboda štampe“.

Izvršni direktor Odbora za zaštitu novinara, En Kuper, opisala je to sledeæim reèima: ”Naša potreba i želja za informacijama”, rekla je ona, ” ne može biti eliminisana nasiljem i gušenjem.“

XS
SM
MD
LG