Linkovi

Amerièki komentatori o zlostavljanjima iraèkih zatvorenika - 2004-05-05


Fotografije na kojima se vide amerièki vojnici kako prisiljavaju gole iraèke zatvorenike da zauzimaju ponižavajuæe poze uskomešale su kako amerièku vojno-politièku scenu tako i širu amerièku javnost. U dosadašnjim izjavama politièara i eksperata izražena je jednodušna osuda bilo kakvog zlostavljanja iraèkih, i ne samo iraèkih zatvorenika. Meðutim, razlièito se objašnjava ko je kriv za te dogaðaje i kakve bi posledice mogle da uslede po ugled Sjedinjenih Država i njihovih napora da na primeru Iraka pokažu da žele da pomognu razvoj demokratije na Bliskom Istoku.

Geri Šmit, izvršni direktor “Projekta za novo amerièko stoleæe”, istraživaèkog centra bliskog takozvanim neokonzervativnim strujama u amerièkoj vladi, priznaje da je incident u zatvoru Abu Graib ugrozio amerièki kredibilitet. Bez tog kredibiliteta nije moguæe iæi napred u Iraku, kaže Šmit. Ali, on smatra da taj sluèaj neæe imati trajne posledice:

“Mislim da je reè o izolovanom incidentu i takoðe smatram da treba da razlikujemo maltretiranje od pravog muèenja. Ceo sluèaj je izgleda posledica toga što mnogi koji služe u Iraku nisu profesionalni vojnici. Tu mislim na pripadnike Nacionalne garde, koji nisu uvek najbolje obuèeni za zadatke za koje su zaduženi. Ogromna veæina amerièkih vojnika pokazala je ne samo profesionalnost naše vojske nego i njenu požrtvovanost. Nadam se da Iraèani to neæe izgubiti iz vida”.

Mada najviši amerièki vojni zvaniènici, poput naèelnika Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, generala Rièarda Majersa i direktora operacija amerièkih snaga u Iraku, generala Marka Kimita, izjavljuju da im do sada nisu bile poznate nepravilnosti u zatvoru Abu Graib, Šmit ukazuje na više istraga koje je Pentagon zapoèeo još u januaru ove godine:

“Jedna od stvari o kojima se ne prièa jeste da nisu mediji bili ti koji su prvi otkrili incident sa zatvorenicima u Abu Graibu. Kriviène istrage su pokrenute mnogo pre objavljivanja fotografija iz tog zatvora. Izvor najnovijih medijskih izveštaja su osobe koje su pod istragom, kao i jedna od osoba koje su prijavile pomenute nepravilnosti. Pentagon nije mogao da govori o tim sluèajevima javno jer bi time mogle da budu kompromitovane baš te istrage”.

S druge strane, Džo Stouks, zamenik izvršnog direktora organizacije Hjuman rajts voè za zemlje Bliskog Istoka i severne Afrike, upozorava da se zlostavljanje iraèkih zatvorenika opasno granièi sa ratnim zloèinom:

“Ti su ljudi, mislim na zatvorenike -- od kojih su veæina civili pokupljeni na amerièkim kontrolnim punktovima u Iraku -- pod potpunom vlašæu amerièkih oružanih snaga. A poniženje i zlostavljanje kojem su bili podvrgnuti oèigledno su u suprotnosti sa meðunarodnim ratnim i humanitarnim pravom. Objavljene fotografije su dokazi da su zatvorenici bili muèeni ili u najmanju ruku bili pod pretnjom muèenja, što se kosi sa ženevskim konvencijama. Možda je, èak, reè o ratnom zloèinu”.

Po reèima Džoa Stouksa, izuzetno je važno da se istraži uloga vojnih obaveštajnih službi, zatim civilnih agencija, poput CIE, a posebno odgovornost privatnih lica koja su pod ugovorom sa amerièkom vojskom sprovodila saslušanja iraèkih zatvorenika.

“To su ljudi koji su izgleda direktno upleteni u zlostavljanje zatvorenika. Njihov je status sasvim nejasan. Oni ne podležu ni jurisdikciji amerièkih vlasti niti države Iraka. Postavlja se stoga pitanje gde æe i ko æe ih pozvati na odgovornost i da li æe, recimo, izmaæi pravdi. Takoðe se postavlja pitanje celokupnog naèina funkcionisanja amerièkog vojnog zatvorskog sistema. Taj aspekt se drži u priliènoj tajnosti. Mi smo tražili pristup zatvoru u Iraku, u Avganistanu i na Gvantanamu, ali bez uspeha. ”

Zabrinjava i podatak da je vojna policija u Abu Graibu dobijala instrukcije o metodama isleðivanja od islednika koji su došli iz amerièke pomorske baze Gvantanamo, gde je zatvoreno nekoliko stotina takozvanih “neprijateljskih boraca” iz Avganistana, kaže Džou Stouks.

“Pristup Gvantanamu je veoma ogranièen iako je taj zatvor bio u žiži rasprava. Još manje znamo šta se dogaða u mestima kao što je zatvor u Bagramu, u Avganistanu. U toj amerièkoj vojnoj bazi su još pre dve godine pronaðena dva mrtva Avganistanca, ali uzrok njihove smrti ni do danas nije saopšten. To baš nije neki pozitivan obrazac ponašanja.”

Obojica naših sagovornika se slažu da amerièka vojska mora da sprovede najhitniju istragu i što pre popravi propuste u kaznenom sistemu, pogotovo ako želi da uveri Iraèane, domaæu i svetsku javnost da je sluèaj Abu Graib izuzetak, a nikako pravilo ponašanja amerièkih vojnika.

XS
SM
MD
LG