Linkovi

Muzej oblakodera - 2004-05-04


Muzej oblakodera, koji je 2 aprila otvorio vrata posetiocima u južnom delu Menhetna, prvi je muzej u Njujorku koji je posveæen arhitekturi oblakodera. Inicijalna izložba u tom muzeju, pod nazivom ”Sastavljanje kolekcije“ je eklektièna selekcija fotografija, maketa, i šematskih planova oblakodera iz zemalja širom sveta. Direktor muzeja Kerol Vilis istièe da je misija muzeja da interpretira evoluirajuæu istoriju oblakodera.

”Muzej se osvræe na poèetke izgradnje oblakodera, ali se više bavi arhitekturom i inzzinjeringom ili tehnologijom. Takodje se bavi razvojem, finansijama i graditeljima, gradjevinskim menadžmentom naèinom na koji su prostori ispunjeni u svojstvu radnog ili životnog ambijenta. Stoga muzej linearno obuhvata sve profesije koje se bave izgradnjom oblakodera i komercijalnom arhitekturom.“

Gospodja Vilis je istakla da je jedan od njenih naomiljenijih eksponata, knjiga fotografija koje odslikavaju izgradnju Empajr Stejt Bildinga u Njujorku, velikog gradjevinskog poduhvata koji je 1931. godine u vreme kad je završen bio najviša zgrada na svetu.

”Iza mene je fotografija ceremonije otvaranja Empajr Stejt Bildinga. Na njoj je oko desetak radnika koji se penju uz malu superstrukturu i podižu amerièku zastavu, smeju se i uzvikuju sa ponosom pošto se nalaze na najvišem vrhu bilo gde na svetu.“

Muzej oblakodera je mali sa samo dve izložbene galerije. Medjutim, njegov izuzetni dizajn koji obuhvata uglaèani èelièni pod i visoki plafon na kojem je refleksno staklo kreira iluziju svemira. Na dan otvaranja, mali broj radoznalih posetilaca šetao je galerijama muzeja. Vinsent Šou, gradjanin Njujorka, došao je sa svojim prijateljem Bitijem Helmusom, posetiocem iz Frankfurta u Nemaèkoj. Vinsent Šou je izjavio da mu je ovaj muzej pruža nove istorijske perspektive.

”Zaista je divno videti sve zgrade u jednoj zgradi, sve zgrade prošlosti sadašnjosti i buduænosti, zaista je divno.“

Biti Helmus je hvalio muzej zbog njegovog medjunarodnog aspekta.

”Mislim da je ovo muzej o oblakoderima svuda u svetu, a ne samo u Njujorku.“

Graditeljska korporacija Tišman je besplatno ponudila svoje usluge u izgradnji Muzeja oblakodera. Tišman je ista kompanija koja je gradila prvobitni Svetski trgovinski centar i još uvek je pod ugovorom da izgradi novu kulu slobode na tom mestu. Rièard Kelar, predstavnik te kompanije, bio je na otvaranju muzeja. Gospodin Kelar je takodje izneo svoje gledište o ulozi oblakodera od napada 11 septembra 2001.godine.

”Od napada 11 septembra bilo je više interesovanja za oblakodere zbog onoga što se desilo i reakcije društva i kako oblakodere uèiniti bezbednijim. Oèigledno nastaviæemo da ih gradimo.“

Muzej oblakodera æe, poèetkom juna organizovati specijalnu izložbu u èast palih kula Svetskog trgovinskog centra . Karol Vilis kaže da su napadi 11 septembra izmenili naèin na koji ljudi vide oblakodere i dodaje da je cilj ovog muzeja bio da se obezbedi istorijska perspektiva. Oèekuje se da æe muzej privuæi posetioce iz zemalja širom sveta koje interesuju arhitektura i urbanizam, ili su pak jednostavno fascinirani nagonom ljudskog roda da gradi još više zgrade.

XS
SM
MD
LG