Linkovi

Muslimani u SAD žale se na diskriminaciju - 2004-05-04


Autor izveštaja, Hohamed Nimer, kaže da je broj zabeleženih sluèajeva uznemiravanja u 2003. godini prevazišao jednu hiljadu, dok ih je godinu dana ranije bilo 600:

”Vrste incidenata kreæu se od teških nasilja, ukljuèujuæi ubistva, fizièke napade ili vandalizam prema lokalnim organizacijama - naroèito prema džamijama - do verbalnih uvreda, diskriminacija na poslu, šikaniranja od strane državnih ustanova, a što je najvažnije, do primene propisa o registraciji prema kojima svi doseljenici iz muslimanskih zemalja moraju da budu fotografisani i da daju otiske pristiju.“

Mohamed Nimer kaže da je Savet za amerièko-islamske odnose poboljšao svoju sposobnost da procesuje žalbe, što takodje može da bude razlog poveæanog broja sluèajeva. Ipak, kaže on, muslimani su uznemireni èinjenicom da se broj tih sluèajeva tokom godina neprestano poveæava. Izveštaji o premlaæivanjima i vandalizmu prema muslimanskoj imovini udvostruèili su se prošle godine. Ali pomenuta studija je pokazala da se broj prijava o uznemiravanjima na aerodromima smanjio. Savet za amerièko-islamske odnose prati sluèajeve kršenja prava muslimana u Americi od 1995. godine. Mohamed Nimer za njihovo poveæanje okrivljuje strahovanja koja Amerikanci doživljavaju posle teroristièkih napada na Njujork i Vašington 2001. godine. On kaže da rat u Iraku i ekstremistièko nasilje na Bliskom istoku takodje podtsièu antimuslimanska oseæanja:

”Rat u Iraku navodi se u mnogim incidentima. Bilo je mnogo izliva mržnje, naroèito preko radija, u vezi sa tim ratom. A dogadjaji i incidenti u tom ratu prikazuju se u smislu Sjedinjene Države protiv islama.“

Savet za amerièko-islamske odnose pozvao je Kongres da razmotri kako je amerièka bezbednosna politika, posle teroristièkih napada 2001., uticala na amerièke gradjanske slobode i šta bi se u toj politici moglo promeniti kako bi se muslimanske zajednice bolje zaštitile.

XS
SM
MD
LG