Linkovi

Šta Amerikanci misle o zlostavljanjima iraèkih zatvorenika - 2004-05-04


Amerièki gradjani zajedno sa ostatkom sveta osudjuju zlostavljanja iraèkih zatvorenika od strane nekih pripadnika amerièkih oružanih snaga. Novinari Glasa Amerike izašli su na njujorški Tajms skver i vašingtonski Nacionalni travnjak da bi upitali amerièke gradjane kako reaguju na šokntne snimke i vest o tome da su neki amerièki vojnici zlostavljali iraèke zatvorenike. Slede izjave koje je zabeležila magnetofonska traka:

”Mislim da je ovo vrlo uznemirujuæe. Amerika bi trebalo da poštuje više standarde u postupanju sa zatvorenicima. A ovo nas svakako neæe uèiniti popularnijim u arapskom i muslimanskom svetu.“

”To je užasno. Užasno je da se to dogodilo. Ali Amerika je pravna država i poèinioci æe biti izvedeni pred sud.“

”Mislim da se radi o grupici omladine koja se uplela u nešto pogrešno... To je sve. Jednostavno su iskaljivali bes nad nekoliko ljudi i to je to. Nadam se da se radi o izolovanom incidentu.“

Mislim da se na osnovu neèega što je tamo poèinila šaèica ljudi ne može graditi uopšten stav o èitavoj amerièkoj naciji.“

”Ovo nas sve bolno pogadja. Upravo sam izašao iz Muzeja holokausta. To je neprestana borba protiv predrasuda i neznanja. A kada to èine pripadnici naših oružanih snaga, onda to potkopava sve ono dobro što pokušavamo da postignemo.“

”Mislim da je to užasno. Nije im trebalo dovoliti da zlostavljaju te vojnike, kao što mi oèekujemo da oni ne zlostavljaju naše.“

”Ne iznenadjuje me to. Ovo je rat, a u ratu se dogadja mnogo toga o èemu ljudi nikada ne saznaju. Ovo je jedan od retkih takvih dogadjaja koji su izbili na videlo.“

”Zatvorenici ne bi trebalo da budu zlostavljani. A opet, radi se o ratu.“

”U svim kulturama ima i dobrih i loših ljudi. Na nesreæu, loši ljudi kada padaju povlaèe sa sobom i dobre. Ovo neæe ni na koji naèin doprineti našoj poziciji na Bliskom istoku u ovom trenutku.“

”S obzirom na to šta su oni poèinili svom narodu i deci, kao i našim vojnicima... ovo me uopšte ne pogadja.“

”Veoma je uznemirujuæe. Mislim da je to neoprostivo, ako se stvarno dogodilo. To stvarno potkopava naš kredibilitet, koji veæ trpi udarce u svetu. Ovo je nehumano i prikazuje nas u užasnom svetlu prema ostatku sveta.“

”To je oèigledno užasna stvar. Ne znam koliko je to rasprostranjeno, ali slažem se sa Tonijem Blerom i predsednikom Bušom da to mora da se istraži i razreši.“

”Ova zemlja se ponosi naèinom na koji mi vrednujemo gradjanske slobode i ljudska prava, naša, pa èak i naših neprijatelja. To su naša osnovna ubedjenja. Siguran sam da su te nepravednosti, ma kakve bile, predstavljale samo trenutni propust jedne male grupe ljudi. Siguran sam da æe ih vlasti ispraviti.“

M.C.: Bila su to gledišta nekih Amerikanaca u Njujorku i Vašingtonu o zlostavljanju iraèkih zatvorenika od strane nekih amerièkih vojnika.

XS
SM
MD
LG