Linkovi

Legija se krio u svojoj kuæi? - 2004-05-04


Lukoviæev advokat Slobodan Milivojeviæ tvrdi da se Lukoviæ sve vreme posle ubistva premijera Ðinðiæa krio u svojoj kuæi u Beogradu na zahtev dva viša oficira policije i da pouzdano zna da nije postojala nikakva nagodba oko Lukoviæeve predaje. Advokat porodice Ðinðiæ, Rajko Daniloviæ izjavio je kako nema sumnje da je ta izjava smišljena da se prikriju saradnici optuženog Lukoviæa koji su uèestvovali u njegovom skrivanju posle izvršenog kriviènog dela. I bivši ministar policije Dušan Mihajloviæ izjavio je da nikada nije èuo za dogovor Milorada Lukoviæa sa bilo kim iz policije da se krije u svojoj kuæi. Upitan da li je sa Lukoviæem bilo pregovara o predaji, srpski premijer Vojislav Koštunica prvo je odbio da sa novinarima razgovara o time, a zatim je rekao da Vlada nije pregovarala. Vlada nije ohrabrila gospodina Legiju da se preda, gospodin Legija se sam predao, rekao je Koštunica i naglasio da je u ovom trenutku za sve medije važno da svaki sudski proces utvrdi materjalnu istinu a da sudu stoji na raspolaganju što više optuženih, a to je predajom Milorada Lukoviæa obezbeðeno i svaki dalji komentar je izlišan.

Reagujuæi na tvrdnje Lukoviæevih advokata da je u Srbiji stvorena povoljna politièka klima za njegovu predaju, potpredsednik Vlade Miroljub Labus je rekao da su advokati time što su rekli, napravili medveðu uslugu Vladi, kao Vlada je nešto radila, pa se on predao, a prethodna vlada nije radila. Njegova je odluka da se preda i Vlada nije ni na koji naèin razgovarala, ni pregovarala, ni podsticala. On je odluèio šta je odluèio, a bilo bi mnogo bolje da advokati vode raèuna o èinjenicama i da ih dokazuju. Kada bi imali manje politièkih izjava bilo bi mnogo bolje, rekao je Labus.

A bivši ministar pravde i predsednik Demohrišæanske partije Srbije Vladan Batiæ izjavio je da niko nema prava da se dogovara sa Miloradom Lukoviæem, jer je on na vrhu piramide zloèine u Srbiji, a ako je neko pravio takve kombinacije i kalkulacije, to æe mu se vratiti kao bumerang. Neka se plaše oni koji su Lukoviæa koristili za svoje zloèine i oni koji eventualno sada njime manipulišu, rekao je Batiæ.

XS
SM
MD
LG