Linkovi

Endru Veriæ o Kosovu i amerièko-srpskim odnosima - 2004-05-04


E.V.: Zbog rata u Iraku i rata protiv terorizma, Kosovo sada ne zauzima istaknuto mesto na politièkoj bini Vašingtona. Medjutim, Kongres srpskog jedinstva se postojano zalaže za srpsku stvar i nastoji da koliko toliko održi pažnju Kapitol hila o tom pitanju. Kao organizacija koja ima svoje predstavništvo u Vašingtonu, mi pomažemo srpskim delegacijama pri posetama SAD, ukljuèujuæi, recimo, nedavnu posetu vladike Artemije. Kroz posete srpskih delegacija i razgovore sa zakonodavcima u Kongresu, mi smo uspeli da dobijemo informacije kojih Beograd nije bio ni svestan u odnosu na nedavne dogadjaje na Kosovu. Mi smo, izmedju ostalog, uspeli da utièemo i na formulisanje rezolucije 326 o Kosovu, kojom se osudjuje nasilje protiv Srba i ne albanskih manjina u toj pokrajini.

B.M.: Kakvo je sadašnje raspoloženje u Vašingtonu, posebno u Kongresu, u odnosu na Srbiju i Crnu Goru?

E.V.: Raspoloženje se promenilo i ono je povoljnije. Poèetkom 1990-tih uglavnom se bacala krivica na Srbe zbog problema u bivšoj Jugoslaviji. Medjutim, sada se po prvi put, na primer, u rezoluciji 326 Srbi tretiraju kao žrtve, a ne kao agresori, što je svojevrsan presedan kako u Senatu, tako i u Predsednièkom domu. Pored toga, amerièki politièki establišement je uoèio nedostatke u aktivnostima svetske zajednice u toj pokrajni, posebno u odnosu na rad UNMIK-a. Nasilje na Kosovu je u velikoj meri doprinelo ovom zaokretu amerièke politike.

B.M.: Kakva je vaša procena sadašnjih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

E.V.: Amerièka spoljna politika je slièna kretanju velikog morskog broda -- spora je ali dostiže. Odnosi izmedju SAD i Jugoslavije 19990-tih nisu bili najbolji. Ti odnosi su se sada promenili iz nekoliko razloga: prvo--teroristièki napadi na SAD, 11 septembra 2001, godine su promenili globalni kurs amerièke spoljne politike, pa i u odnosu na Balkan. Svedoci smo novonastale vojne saradnje izmedju SAD i Srbije i Crne na najvišem nivou. Visoki srpski vojni funkcioneri, a i državni i verski zvaniènici, dolaze u posetu Vašingtonu, dok se u okviru programa“ Partnerstvo za mir” obuèavaju oficiri nižeg ranga u amerièkim vojnim akademijama. Vojna saradnja, na primer, doprinosi i daleko tešnjim bilaterlnim odnosima izmedju Srbije i Crne Gore i SAD. Pored toga, oèekujem unapredjenje ekonomskih odnosa izmedju dve zemlje. Brojne amerièke firme koje su ušle na tržište bivšeg Sovjetskog Saveza i drugih istoènoevropskih zemalja pripremaju se za ulazak na tržišta Srbije i Crne Gore, pošto uoèavaju moguænosti za dobre ekonomske i poslovne aktivnosti od obostranog interesa.

XS
SM
MD
LG