Linkovi

U Srbiji sveèano obeležen dan slobode medija - 2004-05-03


U okviru konferencije, koju je juèe otvorio ministar inostranih poslova SCG Vuk Draškoviæ, otvorena je i izložba nagraðenih fotografija na konkur-su "Fotografija svetske štampe" za 2003. godinu, na kojem je uèestvovalo 4.176 fotoreportera iz 124 zemlje sa 63.093 radova.

Novinarska udruženja u Srbiji izrazila su, povodom Svetskog dana slobode medija, nezadovoljstvo medijskom situacijom u zemlji, a Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije održali su i protestnu akciju "Pet minuta gromoglasne tišine", koja je poèela u pet minuta do 12 sati u Pionirskom parku u Beogradu.

Nezavisno udruženje novinara Srbije ukazalo je da je u toku više od 300 sudskih procesa protiv novinara i medija, kao i da na "hiljade novinara radi bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja ili ugovora, zaraðujuæi novac dovoljan samo za preživljavanje".

"U našoj zemlji novinari nisu bezbedni - mnogima je preæeno, a novinari troše vreme i energiju po sudovima jer se kažnjavanje novinara i medija nastavlja i bez Šešeljevog Zakona o informisanju", poruèio je NUNS povodom Svetskog dana slobode medija.

Predsednik DS Bosri Tadiæ èestitao medijima u Srbiji Svetski dan slobode medija, dodajuæi da je sloboda štampe jedno od osnovnih naèela demokratije, saopštava DS. Srbija mora da nastavi put evropeizacije i demokratizacije društva u èemu veliku ulogu igraju mediji.

Inaèe, veèeras je u Centru Sava generalni ditrektor UNESKO-a Koichiro Macura uruèio je nagradu te organizacije UN i Fondacije Giljermo Kano predstavniku kubanskog novinara Raula Rivere Kastanjede, koji izdrzzava 20-godissnju kaznu zatvora.

Macura je, govoreæi o konferenciji u Beogradu povodom Svetskog dana slobode štampe, rekao da je situacija sa medijima u Srbiji bolja nego pre 10 godina kada nije postojala sloboda govora ali je dodao da postoji bojazan zbog nekih pretnji slobodi štampe, ne precizirajuæi koje su to pretnje.

Inaèe, ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore Vuk Draškoviæ sastao se danas u Beogradu, sa generalnim direktorom UNESKO-a Koiæirom Macurom, i posle razgovora je izjavio da æe manastir Deèani sledeæeg meseca biti uvršten u svetsku kulturnu baštinu.

Draškoviæ je rekao da je Macura obeæao da che UNESKO uèiniti sve da manastiri i crkve na Kosovu budu obnovljeni i da æe od generalnog sekretara UN Kofija Anana zatražiti da budu stavljeni pod specijalnu vojnu i policijsku zaštitu Kfora i UNMIK-a.

XS
SM
MD
LG