Linkovi

Likud odbacio Šaronov plan - 2004-05-03


Izraelski premijer obratio se zakonodavcima Likuda na poèetku novog zasedanja Kneseta. Po Šaronovim reèima Kneset æe biti suoèen sa donošenjem niza teških odluka koje se odnose na buduænost zemlje i koji æe uticati na život svih izraelskih graðana. Njegova aluzija je bila jasna. Na juèerašnjem unutarstranaèkom referendumu gotovo 60 posto pripadnika Likuda glasalo je protiv njegovog plana za izraelsko povlaèenje iz pojasa Gaze i nekih delova Zapadne obale. Šaron je pred referendum upozoravao èlanove Likuda da bi glasanje protiv predloženog plana znaèilo glasanje protiv njega kao premijera. No, Šaron sada kaže da prihvata rezultate ne-obavezujuæeg glasanja, ali da ne namerava da podnese ostavku. Šaronovim planom se predviða uklanjanje jevrejskih naselja iz Pojasa Gaze i rasformiranje èetiri mala jevrejska naselja na Zapadnoj obali. Vašington je odobrio plan, ali mu se oštro protive jevrejski naseljenici. No, ankete javnog mnjenja pokazuju da veæina Izraelaca prihvata premijerov plan. Šaron je danas upozorio èlanove parlamenta iz njegove stranke da su dužni da zastupaju interese svih Izraelaca.

Kao izabrani predstavnici naša je dužnost da obezbedimo mir i bezbednost i unapredimo privredu -- ja nameravam to i da ostvarim. Nema drugog razloga zbog kojeg smo èlanovi Kneseta, rekao je Šaron. Izraelski premijer nije nagovestio kakvu bi akciju mogao da preduzme nakon juèerašnjeg propalog referenduma, ali njegove pristalice istièu da glasanje nije bilo obavezujuæe i da Šaron neæe odustati od svog plana.

Reakcije arapskog sveta na glasanje stranke Likud

U Jordanu, šef Centra za političke studije Al Kuds, Uraib El Rantavi, kaže da bi poraz Šaronovog plana za povlačenje iz Gaze i delova Zapadne obale, mogao da dovede do veće konfrontacije.

”Mislim da je stav ovdašnje javnosti da Izrael nije iskren u pogledu mirovnog procesa. Mislim da mnogi Jordanci smatraju da će budući razvoj dogadjaja u Palestini biti veoma loš. Ljudi veruju da će doći do novog perioda sukoba, konfrontacije i nasilja na okupiranim teritorijama.“

U Libanu, šef odseka za političke nauke na Libansko-američkom Univerzitetu, Sami Barudi, kaže da mnogi Libanci smatraju da referendum stranke Likud nema veliki značaj:

” Ne verujem da ljudi zaista misle da se tom planu, od samog početka prišlo sa ozbiljnim namerama. Mislim da su ljudi ovde u osnovi više usredsredjeni na ono što se odigrava u Gazi. Stoga mislim da zbilja ne obraćaju veliku pažnju na referendum u okviru stranke Likud, mada su ta pitanja veoma važna.“

Medjutim, stručnjak za arapska pitanja i bivši egipatski diplomata, Abdula El Ašal, vidi stvari drugačije. On misli da Arapi, generalno, pozdravljaju rezultate jučerašnjeg referenduma, jer se njime jača argumentacija za rešenje izraelsko-palestinskog konflikta putem pregovora.

”Mislim da oni smatraju rezultate referenduma u stranci Likud pobedom, zbog toga što Šaron nije dobio podršku, što ujedno znači da su pregovori jedini način da se dodje do rešenja.“

Visoki arapski funkcioneri su se protivili bilo kakvoj unilateralnoj akciji Izraela. Oni smatraju da rezultati jučerašnjeg referenduma neće sprečiti izraelskog premijera da sprovede svoj plan o uklanjanju većine vojnika i 21-og jevrejskog naselja iz Pojasa Gaze. Ariel Šaron je za sada samo najavio da planira da se sastane sa visokim funkcionerima vlade i koalicionih stranaka kako bi sa njima razmotrio posledice ishoda jučerašnjeg referenduma.

XS
SM
MD
LG