Linkovi

Ginter Burghart : “ Proširenje Evropske unije politièki je trijumf  od znaèaja za ceo svet “ - 2004-05-02


Po njegovim reèima, zemlje Balkana koje još uvek nisu stabilne moraæe da ulože mnogo veæe napore za prikljuèenje tom bloku. Taj proces bi mogao da potraje najmanje deceniju. U razgovoru sa našom koleginicom, Jelom Jevremoviæ, ambasador Burgharta se prvo osvrnuo na znaèaj sutrašnjeg zvaniènog proširenja EU:

“ Novo proširenje je pre svega važno za same Evropljane, za stare i nove èlanice Unije. Meðutim, bitno je i za sve naše susede, jer Evropa time postaje još stabilnija i još prosperitetnija. Takva Evropa æe takoðe kolektivno biti još bolji partner Sjedinjenim Državama, kako u domenu bilateralnih odnosa tako i u pogledu globalnih pitanja. Sve to može samo doprinositi daljem napretku u svetu. Ostvareno proširenje, inaèe, predstavlja ogromno dostignuæe. Bio je to mali projekat koji je zapoèet pre taèno 50 godina da bi danas bili svedoci prikljuèenju Evropi zemalja koje su pre samo 15 godina bile iza Gvozdene zavese. “

Koliko æe dugo na prijem u Evropsku Uniju morati da èekaju zemlje Balkana?

“Pre svega jedna od balkanskih zemalja, Slovenija primljena je u Evropsku Uniju. I ona je primer za ostale zemlje tog regiona. Slovenija je ispunila politièke i privredne kriterijume koje je Evropska Unija postavila zemljama kandidatima. Slovenija svojim primerom daje snažan motiv ostalim zemljama Zapadnog Balkana da slede njen put. Možda najvažniji i najteži zadatak za te zemlje je medjusobno pomirenje. Sve te zemlje su prošle užasne nacionalistièke sukobe, koji nisu nepoznati u evropskoj prošlosti, ali koji su u zapadnoj Evropi davno prevaziðeni. Zemlje Zapadnog Balkana moraju sada da ulože stvaran napor da prevaziðu sporove, potraže zajednièki jezik, uspostave meðusobnu saradnju kako bi mogle da krenu dalje. Ako se nastavi sadašnji tempo taj proces bi mogao da potraje još najmanje deceniju. Da podsetim da su najnovije èlanice bloka posvetile punih 15 godina izgradnje institucija i sprovoðenja reformi da bi bile na nivou na kojem su danas. “

Kada oèekujete novi krug proširenja Evropske Unije?

” Naš je cilj da Bugarska i Rumunija budu primljene 2007. Evropska komisija je upravo dala pozitivnu ocenu zahtevu Hrvatske i preporuèla poèetak pregovora o prijemu te zemlje. Potencijalni kandidati su još Turska i Makedonija. Red za prijem u Evropsku Uniju je, u meðuvremenu, smanjen. Ali æe s vremenom ponovo porasti broj zemalja kandidata. U meðuvremenu nam predstoji posao apsorbovanja ovog pozamašnog proširenja. “

XS
SM
MD
LG