Linkovi

Burzan: Crna Gora 2017. u Evropskoj uniji - 2004-05-01


Burzan tvrdi da region zapadnog Balkana, izuzev Hrvatske, ne želi da prihvati standarde EU i da æe zbog toga još dugo biti izvan evropskih integracija:

'Moja prognoza je da prije 2017.g. nijedna od država zapadnog Balkana, osim Hrvatske neæe uæi u EU. Tu je moguæ samo jedan izuzetak-Makedonija, koja æe vjerovatno imati brži tempo. Ukoliko Crna Gora postane nezavisna država u narednih par godina, onda æe imati šansu da za nekih 5-6 godina preðe preostali dio puta'.

Burzan je izrièit da je Crna Gora svoju šansu propustila poèetkom devedesetih:

'Da je 1990.g. Crna Gora izabrala svoj put u EU, ona bi tamo veæ bila. Pošto je uradila suprotno, ona je danas u poziciji da èeka'.

Crnogorski ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Gordana Ðuroviæ kaže da dinamiku približavanja EU-i uslovljava državna zajednica kao nefunkcionalno rješenje:

'Narednih 12 mjeseci je jako bitno za dinamiku pregovora evropskog dijaloga SCG sa Evropom. Pretpostavljam da bi mnogi procesi mogli da se direktnije vežu za države èlanice, a samim tim i na država èlanicama je da pokažu predstavnicima EU da ovaj model de facto nije efikasan model za dinamiène integracije i da ga u tom smislu treba mijenjati'.

Izvjesno je da model pristupa kroz državnu zajednicu nije dobar, a to treba da shvate i EU i Srbija i Crna Gor, tvrdi Ðuroviæ.

XS
SM
MD
LG