Linkovi

Amerièke snage poèele da se povlaèe sa nekih položaja oko  Faludže - 2004-04-30


Amerièki funkcioneri su upozorili da taj potez ne predstavlja povlaèenje, veæ pokušaj da Iraèani preuzmu veæu odgovornost za bezbednost. Amerièki funkcioneri izjavili su da su formirane nove snage koje æe poèeti da preuzimaju odgovornost za bezbednost oko Faludže. Kontingent od 1100 ljudi, pod imenom Faludžska brigada, sastavljen je od dobrovoljaca, kojima upravlja bivši general-potpukovnik Republikanske garde Sadama Huseina. Predstavnik amerièkih oružanih snaga, general-major, Mark Kimit, rekao je da se amerièki marinci oko Faludže ne povlaèe.

“Mi se svakako ne povlaèimo iz Faludže. To apsolutno nije sluèaj. Neke snage marinaca zauzimaju druge položaje oko Faludže, a neke, koje sada marince drže, ustupaju se prvom bataljonu Faludžske brigade na veoma metodièan, vojni naèin, ali to je samo u nekim delovima kordona.”

General Džon Abizaid, glavnokomandujuæi amerièkih oružanih snaga u Iraku, demantovao je da je postignut bilo kakav sporazum sa opsednutim pobunjenicima o povlaèenju amerièkih snaga iz Faludže. On je rekao da je reè o dobroj prilici da se Iraèanima preda izvesna odgovornost za vlastitu bezbednost, ali je dodao da æe se novi kontingent biti podreðen amerièkoj komandi .

“Imamo dobru pirliku da to uradimo, ali nema nekog dogovora. Dobra prilika se odnosi na moguænost da se izgrade iraèke bezbednosne snage od elemenata bivše iraèke vojske, koje æe operisati pod komandom koalicionih snaga i biti poduèavane i saradjivati sa koalicionim snagama.”

Predsednik Buš je u Vašingotnu kritikovao izveštaje o navodnom zlostavljanju iraèkih zatvorenika od strane nekih amerièkih vojnika. On je izrazio “duboko gadjenje ” i na samu pomisao o zlostavljanju i obeæao je da æe vojnici, odogovorni za takve akcije, biti disciplinovani. Britanski premijer Toni Bler izdao je saopštenje u kome je kritikovao navodne akte zlostavljanja “ kao varvarske èinove”. U medjuvremenu, u današnjem molitvenom govoru u Kufi, ekstremni šiitski sveštenik, Moktada al-Sadr-- koji se nalazi na èelu svojih pristalica u pobuni protiv amerièkih snaga na jugu zemlje-- nastavio je žestoku retoriku kritikujuæi SAD kao neprijatelja Islama i odbacio, kako se izrazio, “ popuštanje” prema amerièkim okupacionim snagama.

XS
SM
MD
LG