Linkovi

Hongkong - 2004-04-30


Mnogi stanovnici Hongkonga jasno ispoljavaju žudnju za demokratijom. Svoje gledište, pored ostalog, iskazuju i velikim demonstracijama. Oni bi hteli da imaju svoj glas u izbornim reformama, ukljuèujuæi i direktno glasanje za izvršnog predsednika hongkonške administracije 2007. i ceo Zakonodavni savet, 2008. Meðutim, Stalni odbor kineskog Narodnog kongresa je 26. ovog meseca u Pekingu iskoristio ovlašæenja koja mu daje hongkonški Osnovni zakon i doneo odluku protiv direktnog glasanja za izvršnog predsednika Hongkonga 2007. i protiv direktnog izbora svih èlanova Zakonodavnog saveta naredne, 2008. godine. Portparol amerièkog Državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, izjavio je da je takva odluka protivna “izraženim željama stanovnika Hongkonga”.

“Kao što smo govorili i ranije, Sjedinjene Države podržavaju izbornu reformu i univerzalno pravo glasa u Hongkongu, u skladu sa ciljevima Osnovnog zakona. Hongkonški narod je tri puta izlazio na ulice da bi podržao te ciljeve”, istakao je Bauèer.

Prema tom Osnovnom zakonu, Hongkong je specijalni administrativni region Kine sa visokim stepenom autonomije. Izvršnog predsednika sada bira odbor od osam stotina èlanova. Takoðe, biraju se 24 od 60 èlanova Zakonodavnog odbora, ali æe se taj broj poveæati na 30 na izborima zakazanim za septembar. Ostale èlanove Odbora biraju poslovne, struène, civilne i politièke organizacije. Prema Èlanu 68 hongkonškog Osnovnog zakona, konaèni cilj je biranje svih èlanova Zakonodavnog odbora na opštim izborima. Brojni zagovornici demokratije smatraju da bi to trebalo da važi i za izvršnog predsednika. Kao pitanje “jednostavne realnosti”, rekao je Rièard Bauèer, “želje hongkonškog naroda mogu, treba i, uistinu, moraju da se uzmu u obzir kada je reè o njegovoj buduænosti”.

“Sjedinjene Države veruju da bi težnje hongkonških stanovnika trebalo da imaju prvenstvo pri odreðivanju tempa i obima demokratizacije u Hongkongu. Poverenje meðunarodne zajednice u Hongkong se zasniva na vladavini prava u njemu i visokom stepenu autonomije”, rekao je portparol Državnog sekretarijata Rièard Bauèer.

Na drugoj strani, kako je portparol Bele kuæe Skot Meklelan ukazao, Sjedinjene Države su “i dalje na strani demokratskih reformi, u skladu sa onim što je naznaèeno u hongkonškom Osnovnom zakonu”.

XS
SM
MD
LG