Linkovi

Pritvaranje osumnjièenih terorista - 2004-04-30


U pitanju su sluèajevi Jasera Esama Hamdija i Hosea Padilje. Hamdi je pritvoren na ratištu u Avganistanu, dok je Padilja uhapšen u Èikagu, u vezi sa navodnom zaverom Al Kaide da izvrši bombaški napad. Obojica su amerièki državljani koje vojska veæ dve godine drži kao neprijateljske borce u ratu protiv terorizma i tek nedavno im je dozvoljen pristup advokatima. Frenk Danam je advokat Jasera Esama Hamdija. U svom izlaganju pred Vrhovnim sudom, on je rekao da je predsednik Buš prekoraèio svoja ovlašæenja pritvaranjem njegovog klijenta na neogranièeno vreme bez sudjenja.

“ Apelovao bih na sud da donese odluku prema kojoj bi gradjani mogli da budu pritvoreni samo na osnovu zakona, a ovde toga nema. Ako ima bilo kakvog zakona, to je onda sopstvena tajna definicija termina ”neprijateljski borac“ od strane predsednika, odnosno administracije. Nemojte se zavaravati da to znaèi da neko dolazi sa bojnog polja, jer oni su iskoristili tu argumentaciju na sudovima u Èikagu, Njujorku i Indijani. “

Advokat administracije predsednika Buša, Pol Klement, izneo je argument da predsednik ima pravo da naredi pritvaranje osumnjièenih terorista koji se smatraju izvorom pretnje, pa èak i ako su oni amerièki državljani.

“ Vojnici su još na terenu u Avganistanu. Nema nikakvog smisla da se puste na slobodu pojedinci koji su pritvoreni kao neprijatelji u Avganistanu dok su vojnici još uvek na terenu u toj zemlji. “

Medjutim, nekoliko sudija Vrhovnog suda je izgleda uznemireno tvrdnjom administracije da može na neogranièeno vreme da pritvori amerièke državljane bez pružanja pravnog saveta ili sudjenja. Neki pravni struènjaci koji podržavaju administraciju po pitanju pritvaranja neprijateljskih boraca predvidjaju da æe Vrhovni sud presuditi u predsednikovu korist. Rut Vedžvud je pravni struènjak na univerzitetu Džons Hopkins za medjunarodne studije ovde u Vašingtonu.

“ Medjutim, predsednikova obaveza je da spreèi tekuæe napade presretanjem ljudi koji ih vrše. Ovde nije reè o prikupljanju fondova, dostavljaèima pice ili pak ljudima koji su primili na jednu noæ nekog pripadnika Al Kaide. U sluèaju Hosea Padilje, reè je o nekome ko je navodno bio na putu da izvrši napad. “

Medjutim, kritièari administracije su uvereni da æe Vrhovni sud doneti odluku da je predsednik otišao suviše daleko u negiranju zakonskih prava amerièkih gradjana, iako je ovo ratno doba. Stiven Šapiro zastupa Amerièku uniju za gradjanske slobode.

“ Oni su stvorili pravni jaz, koji je bez presedana i to se u suštini odnosi na tvrdnju da predsednik èini sve što želi i ignoriše pravne propise, koji su razvijani tokom dugog niza vekova, jer se borimo u ratu protiv terorizma. Po mom gledištu, to je pogrešan naèin da se vodi rat protiv terorizma i to æe, mislim, biti užasno kontra-produktivno. “

Vrhovni sud æe, prema oèekivanjima, doneti presudu u sluèajevima Hamdija i Padilje do kraja juna.

XS
SM
MD
LG