Linkovi

Meðunarodna javnost sa velikom pažnjom išèekuje ishod predsjednièkih izbora u Srbiji - 2004-04-30


Meðunarodna zajedinca zainteresovana je za nastavak demokratskih i ekonomskih reformi i sa posebnom pažnjom oèekuje ishod predsjednièkih izbora u Srbiji. Predstavnici Sjedinjenih država su svoje interesovanje za stabilnost Srbije i balkanskog regiona - iskazali i tokom prošlondjeljnih razgovora sa delegacijom vlade Srbije, koja je boravila na godišnjoj skupštini MMF-a i Svjetske Banke. Meðunarodne zvaniènike brine eventualna pobjeda radikala nan junskim izborima, što nagovještavaju neka istraživanja javnog mnjenja.

Zamjenik direktora njujorškog Instituta "Herimen", Gordon Bardoš za naš program kaže da je najrealnije oèekivati pobjedu nekog kandidata demokratskog bloka u drugom krugu, ali ne iskljuèuje moguænost da radikali trijumfuju.

“ Ono što ja mogu da zamislim u ovom trenutku, je drugi krug u kojem dobija demokratski kandidat što æe u osnovi biti dobro za Srbiju i na unutrašnjem tako i na meðunarodnom planu. To je naravno moja procjena. Moguæe je da – ako ne bude ekonomskog napretka, ako partije koje su sada na vlasti ne pokažu solidno liderstvo i ne obezbjede stabilnost stabilnot i bolji život graðana – da se podrška opoziciji – radikalima i SPS-u, znaèajno uveæa. Naravno, ako vlada iskreno krene da rešava neke od nagomilanih ekonomskih i politièkih problema – imaæe sve šanse za pobjedu demokratskog kandidata i svoj novi mandat. “

Džems Gau sa londonskog Kraljevskog koledža kaže da je, u ovom trenutku, nezahvalno prognozirati izborni rezultat.

"Ustruèavam se da bilo šta predviðam u vezi sa predsjednièkim izborima u Srbiji. Mislim da niko u ovom trenutku ne zna kakav æe rezultat da bude, ali mislim da, u svakom sluèaju – èak i u sluèaju da rezultat bude – onaj najlošiji moguæi kao što neki kažu – to æe biti lekcija za sve uèesnike politièkog procesa. Biæe potrebno neko vrijeme da se ljudi suoèe sa realnošæu, biæe naravno poteškoæa ukoliko radikali pobijede, ali mislim da æe realnost uticati da – i u tom sluèaju - ljudi nauèe važnu lekciju i naðu naèin da probleme prevaziðu, kaže Džems Gau sa londonskog kraljevskog koledža.

Po mišljenju Florijana Bajbera iz Evropskog centra za pitanje manjinskih zajednica – novi ustav Srbije bi trebalo da donekle relativizuje znaèaj predsjednièke funkcije, ali bi izbor ultranacionalista destruktivno djelovao na krhku politièku stabilnost Srbije. “Mislim da æe meðunarodna zajednice prema eventualnom radikalnom predsjedniku biti oštrija – ali mislim - da æe uticaj predsednika Srbije biti slabiji jer se radi na novom ustavu koji bi trebalo da umanji znaèaj te funkcije. Mislim, takoðe, da bi izbor radikalnog kandidata bio destruktivan za Srbiju ne samo zbog reakcije MZ veæ i zbog situacije na unutrašnjoj politièkoj sceni.«

XS
SM
MD
LG