Linkovi

Da li mozgovi demokrata i republikanaca zaista rade razlièito ? - 2004-04-30


Moglo bi se reæi da se radi o ekstremnom politiziranju: ispitivati glasaèe da bi videli kako im radi mozak. Nauènici su uèesnicima eksperimenta, demokratama i republikancima, brzo prikazivali slike predsednièkih kandidata, a onda im puštali propagandne spotove politièara i merili pojedinaènu aktivnost mozga pomoæu magnetne rezonance.

« Jasno vidimo stvari koje se dešavaju u mozgu, koje pokazuju nešto duboko i novo», kaže psihijatar istraživaè dr. Džošua Fridman.

Kada se ispitanicima predsednièki kandidat koga su videli dopadao, slike su pokazivale kako krv jurca u najaktivnije delove mozga. Reagovali su emotivno – što se vidi na levoj strani. Kada su videli kandidata koga ne podržavaju, u igru je ulazio racionalni deo mozga.

«Ono što se dešava jeste da ispitanici koriste svoj racionalni aparat maltene da bi se suprotstavili protivniku njihovog omiljenog kandidata», objašanjava Marko Lakobini, profesor na Univerzitetu Kalifornija u Los Anðelesu.

Kada su glasaèi videli slike nasilja, kao što je teroristièki napad na Svetski trgovinski centar u Bušovom politièkom spotu ili «peèurku» u èuvenom sportu Lindona Džonsona «Dejzi», mozgovi demokrata i republikanaca radili su razlièito.

«Demokrate su u oba sluèaja u imali burnu i produženu reakciju, što je povezeno sa nervozom, strahom i oseæajem za uzbunu. Republikanci, skoro da nisu reagovali», kaže Džošua Fridman.

Nauènici još nisu sigurni šta sve to znaèi. Ali možete se opkladiti da obe politièke partije pažljivo prate ispitivanja u nadi da æe nauèiti nešto više o uticaju na razmišljanja glasaèa u SAD.

XS
SM
MD
LG