Linkovi

Buš obeæao mir u Faludži - 2004-04-28


Predsednik Buš je rekao da æe se koalicija obraèunati sa onima koji - kako je rekao - žele da spreèe dolazak slobode u Irak.

"Upravo to se dešava u Faludži. Naši zapovednici na terenu imaju ovlašæenja da pokrenu akciju kojom mogu da pomognu Iraèanima da ostvare slobodno i bezbedno društvo", rekao je Buš.

Buš je dodao da pobunjenici znaju da æe koalicija preneti suverenitet na Iraèane 30. juna, zbog èega postaju oèajniji kako se taj datum približava.

"Pobunjenici æe ubiti nevine samo da bi nas naterali da odustanemo, što se neæe desiti", odluèan je amerièki predsednik.

Buš se obratio novinarima posle sastanka sa švedskim premijerom Joranom Peršonom. Švedska je inaèe bila protiv invazije Iraka, ali sada u tu zemlju šalju humaniternu pomoæ. Na pitanje novinara da li bi nasilje u Faludži moglo da uspori prenos vlasti na Iraèane, Buš je ostao nepokolebljiv, dodavši da je uverio premijera Peršona da æe se prenos vlasti odigrati kako je i planirano i da æe biti uspešan. Predsednik je rekao da je danas razgovarao i sa generalom Džonom Abizaidom, komandantom amerièkih snaga u Iraku i dodao da izveštaj koji je dobio od generala sadrži i neke razloge za nadu.

"U izveštaju stoji da æe se u Faludži organizovati zajednièke patrole u kojima æe uèestvovati i iraèka policija. Stanje u Faludži se normalizuje, mada i dalje postoje džepovi otpora koje æe naše snage zajedno sa Iraèanima eliminisati i time situaciju uèiniti bezbednom", zakljuèio je Buš.

Iako se retko sreæu sa predsednikom, komandanti na terenu redovno mu šalju izveštaje. Najveæi deo razgovora obavlja se putem video linka.

XS
SM
MD
LG