Linkovi

Poljski poljoprivrednici strahuju od Evropske unije - 2004-04-28


1. maja, 10 istoènoevropskih, pretežno bivših komunistièkih zemalja, uæi æe u sastav Evropske unije. Najveæa medju njima je Poljska. Evropski dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison, boravi ovih dana u Varšavi odakle je poslao dopis u kome kaže da æe uèlanjivanje Poljske u Evropsku uniju, po svemu sudeæi, izazvati ozbiljne poremeæaje u životima poljskih poljoprivrednika.

Više od bilo koje od novih èlanica Evropske unije, Poljska se oslanja na poljoprivredu. Punih 20 odsto od 38 miliona stanovnika te zemlje živi od poljoprivrede. Od prvog maja svi oni biæe suoèeni sa konkurencijom bogato dotiranih poljoprivrednika zapadnih zemalja, što znaèi da æe bar neki biti prisiljeni da promene delatnost. Direktor varšavskog istraživaèkog instituta ”Fondacija Saga,“ Gžegož Kostževa-Zorbas, smatra da poljski poljoprivrednici nisu spremni za takvu konkurenciju:

”Poljska poljoprivreda u celini æe trpeti i moraæe da se prilagodi na dramatièan naèin,“ kaže on. ”Oni nisu mentalno spremni na to. To je drugi svet. Biæe to kulturni šok.“

Dodatnu otežavajuæu okolnost predstavlja odluka sadašnjih 15 èlanica Evropske unije da poljoprovrednicima u Poljskoj i drugim istoènoevropskeim zemljama isplaæuje samo èetvrtinu od dotacija koje primaju poljioprivrednici u zapadnim zemljama. Rièard Rozvadovski, vlasnik jedne farme za proizvodnju mleka, sa 300 krava, u zapadnoj Poljskoj, smatra da æe biti u stanju da se nosi sa konkurencijom, ali dodaje kako razume nezadovoljstvo drugih poljoprivrednika sa manjim imanjima:

”Dotacije koje æe biti isplaæivane poljskim poljoprivrednicima znatno su niže od onih u Evropskoj uniji, pa oni s pravom kažu: zašto da naši susedi u Nemaèkoj, s druge strane reke Odre, primaju možda više nego dvostruko nego mi u Poljskoj,“ kaže Rozvadovski.

Medjutim, komesar Evropske unije za proširenje, Ginter Ferhojgen, kaže da æe se dotacije postepeno poveæavati pa æe poljoprivrednici u Poljskoj i drugim novim èlanicama od 2013. godine primati sto odsto dotacija koje primaju zapadnoevropski poljoprivrednici. Ferhojgen dodaje da, u suprotnom, poljski poljoprivrednici ne bi imali dovoljno snažan podsticaj za modernizaciuju proizvodnje:

”Postoje ogromne razlike u troškovima proizvodnje,“ smatra Ferhojgen. ”U tim državama zemlja je mnogo jeftinija, nadnice su niže. Tržišna situacija je potpuno drugaèija. Kada biste im odmah dali sto odsto dotacija, apsolutno neophodni proces preobražaja poljoprivrede, naroèito u Poljskoj, nikada ne bi zapoèeo.“

Na dotacije poljoprivredi otpada polovina godišnjeg budžeta Evropske unije od 120 milijardi dolara, a one èine oko èetvrtine prihoda veæine poljoprivrednika u zemljama Unije. Funkcioneri Unije kažu da bi isplaæivanje dotacija u punoj visini poljoprivrednicima u Istoènoj Evropi bilo preskupo, a istovremeno izražavaju sumnju u to da bi zaostala poljska birokratija bila u stanju da procesuje toliko veliki broj isplata. Poljska agencija odgovorna za preobražaj i modernizaciju poljoprivrede kaže da se oko polovina poljskih poljoprivrednika nije još ni registrovalo za primanje dotacija, uprkos tome što rok istièe 25. maja.

Medju poljskim stoèarima i zemljoradnicima duboko je ukorenjena sumnjièavost prema uèlanjivanju u Evropsku uniju, naroèito medju sitnim zemljoposednicima koji verovatno neæe imati koristi od toga. Ali vlasnik mlekare Rièard Rozvadovski kaže da je za poljsku poljoprivredu modernizacija jedini izlaz:

”Proces preobražaja mora da se sprovede, a mnogi od tih poljoprivrednika æe otkriti da neæe moæi da žive od zemlje i da æe verovatno morati da napuste zemljoradnju,“ kaže on.

Ali analitièar Lena Kolarska-Bobinska, direktorka varšavskog istraživaèkog instituta pod nazivom Komitet za javne poslove, iznosi mišljenje da situacija nije tako dramatièna kako je opisuje Rozvadovski. Ona kaže da skoro polovina poljoprivrednika u Poljskoj proizvodi za sopstvene potrebe, a ne za tržište:

”Oni koji proizvode za tržište, krupni proizvodjaèi, verovatno se pripremaju, prilagodjavaju i ispunjavaju sve uslove,“ istièe Kolarska-Bobinska. ”Problem je sa onima u nižoj srednjoj grupi, koji ne proizvode dovoljno da bi se obogatili i postali profitabilni. S druge strane, takvima je veoma teško da se prilagode. Mislim da æe proces promene poljske poljoprivrede trajati dosta dugo. To neæe biti dramatièan proces od godinu ili dve.“

Lena Kolarska-Bobinska kaže da samo èetvrtina poljskih poljoprivrednika živi od onoga što proizvodi dok ostatak ima druga zaposlenja, baveæi se poljoprivredom uzgred, radi dodatnih prihoda ili za potrebe porodice. Ona tvrdi da æe, kada od Evropske unije poènu da stižu sredstva za modernizaciju infrastrukture, ti poljoprivrednici poèeti da stvaraju nove izvore prihoda, u selima i manjim gradovima. Medjutim, u seoskim podruèjima Poljske, neizvesnost od onoga šta æe doneti èlanstvo u Evropskoj uniji veoma je visoka.

U anketi o tome za koga bi glasali da se danas održavaju izbori, grupa pod nazivom Stranka za samoodbranu, koja tvrdi da brani prava poljoprivrednika, izbila je na èelo sa 29 odsto glasova. Njen lider, bivši odgajivaè svinja Andžej Leper, obeæava da æe se, ako njegova stranka udje u vladu, boriti za istupanje Poljske iz Evropske unije.

XS
SM
MD
LG