Linkovi

Konstruisan Da Vinèijev automobil - 2004-04-28


Èuveni renesansni umetnik, nauènik i pronalazaè Leonardo Da Vinèi bavio se raznim vrstama mašina, ali je manje poznato da je za sobom ostavio i prvi plan za izgradnju vozila na sopstveni pogon. Da Vinèi je èesto pravio samo crteže, bez beleški, a pri tom koristio simbole kao samo njemu razumljive skraæenice. Prethodni pokušaji konstruisanja modela njegovog pra-automobila, koji bi radio, nisu uspeli zbog pogrešnog tumaèenja pogona vozila. Grupa italijanskih i amerièkih nauènika uspela je najzad da sasvim dešifruje skicu i konstruiše funkcionelni model, koji je od nedavno izložen u Muzeju istorije nauke, u Firenci. Vozilo je, naravno, sagradjeno od drveta, ima tri toèka, a za pogon koristi spiralnu oprugu, smeštenu u dobošima kraj pogonskih toèkova, koja se navija tako što se toèkovi okreæu unazad. Nauènici smatraju da Da Vinèi nije mislio da vozilo koristi za transport, veæ za neku vrstu specijalnog efekta na nekakvoj priredbi, jer na crtežu nije predvidjeno sedište za vozaèa, ali je zato predvidjena koènica koja može da se otpusti sa udaljenosti, potezanjem konopca. Interesantno je da mehanizam za upravljanje, za èiji pogon se koristi lisnata opruga, može da se programira tako da vozilo skreæe pod odredjenim uglom, ali samo udesno. Ko zna, možda je slavni pronalazaè predvidjao i današnje jednosmerne ulice. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG