Linkovi

Novi automobili postaju preskupi za popravke - 2004-04-28


Amerièke osiguravajuæe kompanije sve èešæe proglašavaju totalnu štetu na novijim automobilima koji su se našli u sudaru - èak ako su ošteæenja relativno laka. Razlog je taj što su novi automobili postali preskupi za popravke. Vazdušni jastuci, koji se aktiviraju pri svakom iole jaèem sudaru, razni elektronski uredjaji, kao i karoserije od lakih legura, znatno poveæavaju troškove popravke.Kako kažu neki struènjaci, postepeno se približavamo automobilima za takoreæi jednokratnu upotrebu - odnosno do prvog ozbiljnijeg sudara. Dobar deo troškova popravke otpada na vazdušne jastuke koji štite vozaèa i putnike od povreda. Propisi ne dozvoljavaju njihovu ponovnu upotrebu veæ samo zamenu, što znatno poveæava troškove popravke. Drugi problem predstavljaju lake karoserije od novih legura. Aluminijum nije tako jednostavno variti kao èelik, pa se on ili lepi ili spaja zakivcima. Mnoge radionice jednostavno nemaju para da kupuju potrebne alate i uredjaje. Još jedan podatak živo ilustruje kuda idu savremeni automobili. Pre dvadeset godina, priruènici za popravku nekih automobila imali su svega stotinak stranica. Sada, ima takvih koji sadrže na stotine hiljada stranica - skoro kao da se radi o svemirskim brodovima. Zato, dobro razmislite pre nego što kupite skup i komplikovan auto. A ako ga veæ imate, vozite pažljivo jer bi i bezazlen sudar mogao da vas košta djavo i po. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG