Linkovi

Buš o Iranu i nuklearnom oružju - 2004-04-27


Predsednik Džordž Buš je rekao da bi svet trebalo da pošalje snažnu poruku Iranu o nuklearnom oružju:

"Iranci moraju da osete pritisak sveta kako bi svaki eventualni program nuklearnog naoružanja Teherana bio osudjen. Od suštinske je važnosti da oni èuju tu poruku... Za mir i stabilnost na Bliskom istoku bilo bi neprihvatljivo da se oni domognu nuklearnog oružja, posebno od kako su jasno izneli da je njihov cilj uništenje Izraela", rekao je Buš. Upravni odbor guvernera tridesetpetoèlane Medjunarodne agencije za atomsku energiju osudio je propust Irana da informiše tu agenciju o kljuènim delovima svog nuklearnog programa koji bi mogao biti iskorišæen za proizvodnju nuklearnog oružja. Tokom protekle godine, generalni direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradei je u èetiri izveštaja dokumentovao nastavljanje prakse obmanjivanja i odlaganja od strane Irana. Predsednik Buš je rekao "da su Britanija, Francuska i Nemaèka "intervenisale u ime civilizovanog sveta u otvorenom razgovoru sa Iranom".

"Jedan od mojih zadataka je da obezbedim da oni govore što je jasnije moguæe sa Irancima i apsolutno im stave do znanja da se ne može tolerisati razvoj nuklearnog oružja u toj zemlji. U suprotnom - njima æe se pozabaviti medjunarodna zajednica, poèev od Ujedinjenih nacija".

U Iranu, stvarnu politièku moæ nema predsednik Muhamed Hatami, veæ iranski vrhovni verski lider Ajatola Ali Hamenei. Predsednik Buš istièe da ta politièka struktura dovodi do teškoæa:

"To su ljudi sa kojima je veoma teško pregovarati. Oni pribegavaju neprincipijelnoj pregovaraèkoj strategiji. Hamenei verovatno donosi odluke o veæini stvari, pa ipak svet se obraæa Hatamiju. Stoga niste sigurni da li je poruka zaista u potpunosti preneta ili ne".

Predsednik Buš istièe da je obustava širenja oružja masovnog uništenja deo rata protiv terorizma. "Rat protiv terorizma poziva ljude da budu odgovorni, pre no što je suviše kasno", kaže on i dodaje: "Amerika je deo bojnog polja i moramo se pozabaviti pretnjama pre nego što bude suviše kasno".

XS
SM
MD
LG