Linkovi

Rusija prihvatila nove èlanice EU - 2004-04-27


Rusija se saglasila da njen ugovor o saradnji sa Evropskom unijom obuhvati i 10 novih èlanica koje æe pristupiti uniji u subotu, izbegavajuæi tako potencijalnu diplomatsku krizu u trenutku proširenja Unije na istok. Dopisnik Glasa Amerike, Daglas Bakšian, izveštava iz Luksemburga gde su zvaniènici EU i Rusije usaglasili tekst sporazuma.

Kako se Evropska unija proširuje, mnogi od ruskih najbližih suseda postaju èlanovi zapadne porodice naroda. Rusija je potpisala sporazum o partnerstvu i saradnji sa Evropskom unijom, ali je ranije odbijala da se on automatski odnosi i na nove èlanice, zbog zabrinutosti da æe izgubiti trgovinske olakšice sa pojedinim bivšim èlanicama Varšavskog ugovora. Poljska. Madjarska, Èeška , Slovaèka, Slovenija, Letonija, Litvanija i Estonija pristupiæe Uniji u subotu zajedno sa Kiprom i Maltom. Ugovor potpisan u utorak predvidja neke privremene mere koje bi ublažile udar na Rusiju. Njime se ukida carina na robne isporuke izmedju Rusije i Kalinjingrada, ruske enklave na baltièkom moru, koja æe biti okružena èlanicama EU. Ugovor takodje olakšava posledice anti-dampinških tairifa i smanjuju carine. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da æe od 1. maja, transport robe koja ide do Kalinjingrada biti mnogo jednostavniji i jevtiniji. U zajednièkom saopštenju, Rusija i Evropska unija ponovo su istakle svoju rešenost da ih proširenje više približi u okviru Evrope bez linija razdvajanja. Irski ministar inostranih poslova Brajan Kauen govoreæi u ime predsedavajuæeg EU, rekao je:

"To što se ugovor o partnerstvu i saradnji odnosi i na 10 novih èlanica omoguæiæe i proširenoj Evropskoj uniji i Ruskoj Federaciji da iskoriste beneficije od moguænosti koje im pruža proširenje. To æe predstavljati i saradnju, na osnovu sporazuma, u èetiri važne oblasti, ekonomiji, slobodi, bezbednosti i pravosudju, spoljnoj bezbednosti, istraživanjima i obrazovanju, ukljuèujuæi kulturu", rekao je Kauen.

Moskva je takodje imala primedbe zbog naèina na koji se tretira ruska manjina u pojedinim zemljama novim èlanicama EU. Evropska unija se založila za pravo na ruski jezik u Estoniji i Letoniji. Obe strane sada se okreæu ka 21. maju, za kada je zakazan samit EU i Rusije od kojeg se oèekuje i poveæanje saradnje u ekonomiji, spoljnoj bezbednosti, istraživanjima kao i pravosudju i unutrašnjim poslovima. zc

XS
SM
MD
LG