Linkovi

Buš o Iranu - 2004-04-25


Predsednik Buš je rekao da svet treba da Iranu uputi snažnu poruku u vezi sa nuklearnim oružjem:

“Iranci treba da osete pritisak iz sveta, da æe svaka vrsta programa za razvoj nuklearnog oružja biti jedinstveno osuðena. Vrlo je važno da tu poruku dobiju. Bilo bi nedopustivo, za mir I stabilnost na Bliskom istoku, ako bi došli u posed nuklearnog oružja, posebno zato što je njihov javno iznet cilj uništenje Izraela.”

Meðunarodna agencija za atomsku energiju kritikovala je Iran zbog toga što je sakrio najvažnije delove svog nuklearnog programa, koji bi mogao biti iskorišæen za stvaranje nuklearnog oružja. Iranski system prevara I odugovlaèenja se nastavlja. Predsednik Buš je ukazao da su Britanija, Francuska I Nemaèka “nastupile u ime civilizovanog sveta kako bi jasno razgovarale” sa Iranom:

“Jedan od mojih zadataka je da obezbedim da oni govore što je moguæe jasnije sa Irancima, kako bi postalo apsolutno jasno da je razvoj nuklearnog oružja u Iranu nedopustivo… u suprotnom sa njima æemo se obraèunati, za poèetak kroz UN.”

U Iranu prava vlast ne leži u rukama predsednika Mohamada Hatamija, veæ u rukama iranskog vrhovnog voðe Ajatole Ali Hamneija. Predsednik Buš je ukazao da takva politièka struktura stvara probleme:

“To je jako, jako teška grupa za pregovore. Oni imaju tipiènu strategiju “I nad šefom ima šef”. Na vrhu sedi Hamneji, koji donosi odluke po veæini pitanja, a ipak svet se obraæa Hatamiju. Zato niste sigurni da li poruka u potpunosti biva primljena.” Predsednik Buš je ukazao da je spreèavanje širenja oružja za masovno uništenje deo rata protiv terorizma. “Rat protiv terorizma poziva ljude na odgovornost, pre nego što postane kasno” ukazao je predsednik. “Amerika je jedan deo bojišta I mi moramo da se sa pretnjama obraèunamo pre nego što postane kasno.”

XS
SM
MD
LG