Linkovi

Nastavak rada Kongresa u sluèaju katastrofalnog teroristièkog napada - 2004-04-23


Pomenutim zakonskim predlogom se predvidja održavanje specijalnih izbora u roku od 45 dana od potvrde da je, u sluèaju teroristièkog napada ili neke druge katastrofe, upražnjeno 100 od 435 mesta u Predstavnicckom domu. Kongresmen Džejms Sensenbrener, republikanski predsednik Pravosudnog odbora Prestavnièkog doma je kljuèni sponzor ovog zakona:

“Debata se bazièno tièe pitanja da li bi rekonstituisan Predstavnièki dom trebalo da oèuva tradiciju da njegove èlanove uvek bira narod, ili bi trebalo da postoje imenovani èlanovi Predstavnièkog doma.”

Sensenbrener i njegovi sledbenici opisuju taj zakonski predlog kao najrazumniji prvi korak u izgradnji nove osnove za nastavak rada vlade u sluèaju krize. Svaki drugi sistem imenovanja èlanova Predstavnièkog doma bi, prema republikancima, znaèio kršenje principa koje su postavili tvorci ustava. Republikanci takodje dovode u pitanje tvrdnje demokrata da je 45 dana suviše dugo da se èeka na specijalne izbore, uz obrazloženje da su države dokazale da su sposobne da brzo reaguju. Medjutim, demokrate navode da bi taj zakon, ukoliko bude odobren, kreirao politièki ”vakuum“ u sluèaju krize. Demokratski kongresmen Brajan Beird je rekao da su teroristièki napadi 11 septembra ukazali na potrebu za snažnijom akcijom, poput ustavnog amandmana za privremeno imenovanje kongresmena pre održavanja izbora. Mada su na suprotnoj strani debate, republikanci i demokrate insistiraju da in na nju navodi zajednièko saznanje da bi teroristi mogli da upotrebe oružje za masovno uništenje kako bi razorili Kongres. Medjutim, demokrate optužuju republikance da stvar ”politizuju“ i istièu da je veæinska stranka u kongresu odbila da omoguæi adekvatnu debatu o predlozima za ustavni amandman. Gospodin Sensenbrener je obeæao da æe Pravosudni odbor Predstavnièkog doma iduæe nedelje razmotriti demokratski predlog za amandman na ustav. Medjutim, demokrate izražavaju sumnju da æe se o toj meri glasati u Predstavnièkom domu u njegovom punom sazivu.

XS
SM
MD
LG