Linkovi

Amerièka privreda dobija na zamahu - 2004-04-22


Drugog dana izlaganja pred Kongresom, Grinspen je rekao da u datom momentu kratkoroèna kamatna stopa, koju kontroliše amerièka Centralna banka, mora biti poveæana, da bi se preduhitrio inflacioni pritisak. Kratkoroèna kamatna stopa od jedan odsto je na najnižem nivou za poslednjih 47 godina. Uprava federalnih rezervi je poslednji put poveæala kamatnu stopu u julu 2000. godine, nekoliko meseci pre poèetka ekonomske stagnacije. Govoreæi u isto vreme kada i Grinspen, novi glavni ekonomista Medjunarodnog monetarnog fonda, Raguram Radžan, rekao je da bi za globalnu ekonomsku stabilnost bilo dobro ako bi Uprava federalnih rezervi odmah poveæala kamatnu stopu.

“ U svakom sluèaju trebalo bi da poènemo da se pripremamo za poveæanje kamatne stope u SAD, tako da ta mera ne bi došla kao iznenadjenje za tržista. Sa veæim ekonomskim rastom, moraæemo da poveæamo i kamatnu stopu. Vreme je sada da tržišta poènu da se pripremaju za veæu kamatnu stopu.”

U govoru pred kongresnim ekonomskim odborom, 78-godišnji Grinspen odbio je da odgovori kada æe doæi do poveæanja kamatnih stopa.

Tokom 2001., 2002. i 2003., Centralna banka je smanjila kamatne stope desetak puta u nastojanju da stimuliše poslovne aktivnosti smanjenjem izdataka na zajmove. Mada nije poznato kada æe se kamatna stopa poveæati, mnogi struènjaci oèekuju da bi Uprava federalnih rezervi mogla da veæ u julu poveæa kamatnu stopu. Grinspen je u, kako se smatra, važnoj promeni stava, izjavio da je opasnost od deflacije prošla i da sada postoji opasnost od poveæanja cena. Prema proceni Medjunarodnog monetarnog fonda, amerièka privreda æe ove godine zabeležiti porast od 4,5 odsto.

XS
SM
MD
LG