Linkovi

Kako uèiniti brak uspešnim ? - 2004-04-22


Na ljubièastim lecima, koji pozivaju parove u Staraèkom domu u Bolderu u Koloradu, krupnim slovima piše: ”Plešite èitavo popodne“. Dvadesetak muškaraca i žena su na podijumu, licem uz lice. Medju njima su i Voli Klemens i njegova supruga Ola Mej.

Mi smo oduvek plesali.

Klemensovi su sreæno u braku više od 57 godina, mada priznaju da su u poèetku braka pravili izvesne greške i da je tokom tih svadja Voli izlazio napolje da bi pružio Oli Mej priliku da predahne. Sudeæi po istraživaèima, prve godine u braku za mnoge znaèe uspeh ili neuspeh. Oni istièu da su upozoravajuæi znaci pred razvod oèigledni:

Možemo da predvidimo sa taènošæu od 94 posto da li æe neki par da se razvede u sledeæih èetiri godine i utvrdili smo da to možemo uèiniti za svega 15 minuta razgovora.

Džon Gotman je psiholog na univerzitetu drèave Vašington u Sietlu. On je u timu sa dvojicom matematièara koji ima za cilj da napravi kompjuterizovani model meraèa rizika za razvod, beleženjem pozitivne interakcije u odnosu na negativnu dok braèni par razgovara o nekom nesporazumu.

Ako su jedan prema drugom bili pažljivi, zainteresovani, oseæajni i pokazali dozu humora to im je donosilo poene. Ukoliko su bili ljutiti i povredjeni i ukoliko su vredjali jedan drugog time su gubili poene.

Profesor Gotman kaže da su parovi koji su imali pet puta više pozitivne no negativne interakcije ostajali su u braku. Oni koji su bili više negativni no pozitivni razvodili su se. On smatra da je prezir sumporna kiselina za ljubav i da je uništava. Takodje je univerzalna èinjenica da oni koji se tek zaljubljuju vole sve o svom partneru, a taj optimizam se odnosi i na to kako se ponašaju prilikom nesuglasica. Mnogi mladi braèni parovi razumeju koncept rešavanja konflikta. Oni smatraju da o ssukobima treba razgovarati i komunicirati umesto vikati jedno na drugo. Ako je situacija suviše zategnuta treba saèekati se emocije ublaže. Medjutim, prema onima koji istražuju brak, teško je ostati hladnokrvan kad su emocije uzavrele. Stoga struènjaci pomažu parovima koji su u riziènoj kategoriji da smanje štetne interakcije i poveæaju pozitivne. Oni prikazuju video snimke loših interakcija kako bi polaznici mogli da uèe na tudjim greškama. Džon Gotman kaže da taj program funkcioniše:

Oko 65 posto brakova ostaje izmenjeno nakon dvodnevnog kursa. Ako se uz to parovi podvrgnu kursu u devet terapija koje su prilièno kratke - 50 minuta svaka, 75 posto njih ostaje izmenjeno èak godinu dana. Sada samo u procesu praæenja tih parova tokom perioda od pet godina. NARR: Pomažuæi parovima da ostanu sreæni, profesor Gotman kaže da se nada kako æe smanjiti porodiène ekonomske poremeæaje, teškoæe koje preživljavaju deca i komplikacije koje slede nakon razvoda.

XS
SM
MD
LG