Linkovi

Nov rekord u brzini prenosa podataka preko interneta - 2004-04-22


Ove nedelje objavljeno je da je postignut nov rekord u brzini prenosa podataka preko interneta. Koristeæi takozvani Internet 2, koji još nije dostupan javnosti, istraživaèi su uspeli da izmedju Los Andjelesa i Ženeve, odnosno na razdaljinu od 11 hiljada kilometara, prenose podatke proseènom brzinom od 6,25 gigabita u sekundi - što je skoro deset hiljada puta brže od tipiène kuæne kablovske veze. Prethodni rekord na istoj razdaljini iznosio je 4 gigabita u sekundi. Primera radi, pri toj brzini za transfer kvalitetno digitalizovanog celoveèernjeg filma, kao što je recimo ”Gospodar prstenova“ potrebno je svega oko deset sekundi. Konzorcijum Internet 2 saèinjava više od 200 univerziteta koji zajednièki razvijaju internet tehnologiju sledeæe generacije. Iako niko ne oèekuje da æe obiènim korisnicima interneta ikada biti potrebna ovakva brzina prenosa podataka, mnoge svetske laboratorije iz raznih razloga imaju potrebu za ovakvim brzinama. Smatra se da æe tokom sledeæe decenije nauènicima koji saradjuju u oblastima kao što su astrofizika, klimatologija, bioinformatika, fuziona energija i druge, biti potrebno da mogu da prenose èak više terabita u sekundi. Drugim reèima sadašnji rekord æe morati da bude premašen za hiljadu puta. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG