Linkovi

Kongres traži detalje o prenosu vlasti u Iraku - 2004-04-21


Èlanovi amerièkog Kongresa kritikuju administraciju predsednika Buša zbog toga što nisu pružili dovoljno detalja u vezi sa prenosom vlasti u Iraku 30. juna. Izveštava novinar "Glasa Amerike", Meredit Bjuel.

Prema reèima predsedavajuæeg senatskog Odbora za spoljnopolitièke odnose, Rièarda Lugara, administracija predsednika Buša mora da pruži više detalja o prenosu vlasti Iraèanima kroz nešto više od dva meseca.

"Administracija mora da podnese razraðen plan da bi uverila amerièki narod, Iraèane i naše saveznike da postoji strategija i da smo predani njenom ostvarenju", rekao je Lugar.

Demokratski senator Džozef Bajden kritikovao je Belu kuæu zato što na pretres u Odboru za spoljnopolitièke odnose ne namerava da uputi najviše predstavnike Državnog sekretarijata:

"Èinjenica da nisu spremni da pošalju nekog na odgovarajuæem nivou može da znaèi da su, ili potpuno nekompetentni ili da nemaju šta da nam kažu, što takoðe znaèi nesposobnost da se ispuni ustavna obaveza, a to ima svoju cenu", smatra Bajden. Do pretresa u Senatu dolazi dok izaslanik Ujedinjenih nacija, Lakdar Brahimi priprema plan za prenos vlasti na prelaznu vladu sastavljenu od uglednih Iraèana. Brahimi smatra da bi do održavanja prvih opštih izbora na èelu novih iraèkih vlasti trebalo da budu premijer, predsednik i dva potpredsednika. Brahimi æe svoje preporuke podneti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Kofiju Ananu.

Na juèerašnjem pretresu u senatskom odboru, Sendi Berger, savetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji predsednika Klintona, istakao je potrebu da administracija predsednika Buša iznese svoj plan o prenosu vlasti.

"Neæemo moæi da ostvarimo nijedan naš cilj u Iraku ukoliko izgubimo podršku domaæe javnosti. Prvo pitanje koje javnost postavlja je šta nam je strategija za uspeh u Iraku i da li je uopšte ostvariva? Isuviše èesto se èini da se radi o improvizaciji", zakljuèio je Berger.

Bivši pomoænik sekretara za odbranu, Rièard Perl, jedan od najžešæih zagovornika rata u Iraku, izjavio je na pretresu da je od izuzetne važnosti da bude izvršen prenos vlasti na demokratsku vladu.

"To æe biti tranzicija ogromnih razmera i ogromnog znaèaja za sam Irak i ceo zalivski region, širi arapski svet i za rat protiv terorizma. Pored toga, prenos vlasti biæe od dalekosežnog uticaja na našu ulogu u svetu u kojem smo izuzetno ugroženi od strane ideološkog pokreta koji želi naše uništenje", rekao je Perl.

Pred senatskim odborom za spoljnopolitièke odnose danas o prenosu vlasti u Iraku svedoèe eksperti za borbu protiv terorizma i vojni eksperti, a sutra æe æe se pred tim telom pojaviti zamenik državnog sekretara za politièka pitanja, Mark Grosman.

XS
SM
MD
LG