Linkovi

Dan planete zemlje - 2004-04-21


Jedan od vodeæih amerièkih ekologa, Gas Spet, korisiti ovu priliku da bi izneo ocenu stanja planete koja sadrži i pozitivne i negativne elemente. Spet, inaèe profesor na Univerzitetu Jejl, osnivaè je Instituta za svetske resurse i autor nove knjige o ekološkim problemima pod nazivom - «Crveno jutarnje nebo». Spet ukazuje da je od uvodjenja dana planete zemlje 1970. godine zabeležen napredak u nekim oblastima, ali i nazadovanje u drugim.

Kada se radi o lokalnim pitanjima zaštite prirodne sredine širom sveta, postignut je ogroman napredak. To su ona pitanja koja su i dovela da uvodjenja dana planete zemlje 1970. Mislim na zagadjenje vazduha i voda i na toksiène hemikalije na lokalnom nivou. U toj oblasti je postignut veliki napredak. Medjutim, na globalnom nivou smo ipak bili svedoci negativnih trendova. Tropske šume nestaju tempom od jednog jutra u sekundi. Gomilaju se gasovi koji mogu da izmene atmosferu. Populacija Velikih riba - mesoždera se umanjila za gotovo 90 odsto u svetskim okeanima. Prema tome, opšta poruka nije baš najbolja.

Administracija predsednika Buša je 2001. godine odbacila Sporazum iz Kjota, o globalnom zagrevanju, uz obrazloženje da bi naškodio amerièkoj ekonomiji. Bela kuæa je takodje prigovorila odredbama sporazuma kojima bi se zemljama u razvoju dozvolile veæe emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Gas Spet kritikuje stav Vašingtona, i sugeriše da èinjenjica da su SAD izgubile vodjstvo u ovoj oblasti potièe od domaæih grupa koje se zalažu za što manju intervenciju vlade u svim oblastima. Spet ocenjuje da Evropa preuzima vodjstvo u ekološkim pitanjima.

To je, po mojoj oceni, velika tragedija. Ne volim kada moja zemlja zaostaje i predstavlja izuzetak, kao što je sluèaj u poledu sporazuma iz Kjota, kada se suprotstavlja primeni novog sporazuma o toksiènim hemikalijama i drugim Stvarima. Medjutim, moramo da damo visoku ocenu Evropljanima u mnogim pitanjima - oni su zaista preuezeli vodjstvo.

U svojoj knjizi, Spet opisuje veæi broj strategija kojima se može postiæi održiva prirodna sredina. On pominje kontrolu rasta stanovništva, utvrdjivanje cene proizvoda tako da se troškovi njihovog odbacivanja i eventualne prerade ukljuèe u njen sastavni deo. Jedno poglavlje posveæeno je i onome što on naziva tranzicija u naèinu ponašanja i svesti. Ipak, Spetova upozorenja o stanju prirodne sredine su umerena. Èak i konzervativni britanski magazin «Ekonomist» pozdravlja apel, iznet u knjizi, za uravnotežavanje rašèišæavanja sredine sa potrebama siromašnih zemalja i, preko volje, priznaje da je Gas Spet izneo, kako je reèeno, i polu-uverljiv poziv za osnivanje Svetske ekološke organizacije.

XS
SM
MD
LG